nosek.jpg

doc. Ing. Radovan Nosek, PhD.

 

Kancelária: BC 311

tel.: +421 41 513 2863 

e-mail: radovan.nosek@fstroj.uniza.sk

ORCID ID: 0000-0002-5074-0854

Web of Science ResearcherID: AAF-9810-2019

Scopus Author Identifier: 46662035100

Profesijné zameranie

 • znižovanie produkcie emisií a tuhých znečisťujúcich látok v zdrojoch tepla,
 • výskum vplyvov rôznych podmienok spaľovania na tvorbu emisií,
 • optimalizácia vlastností palív a zvyšovanie ich teploty taviteľnosti,
 • výskum spaľovania vodíka v zdrojoch tepla,
 • analýza rôznych podmienok na tepelnú pohodu človeka,
 • výskum v oblasti spätného získavania tepla a tepelných trubíc,
 • návrh energetického zdroja na báze MHD efektu,

 

Najvýznamnejšie publikácie

Nosek, Radovan; Backa, Alexander; Ďurčanský, Peter; Holubčík, Michal; Jandacka, Jozef; Effect of paper sludge and dendromass on properties of phytomass pellets, APPLIED SCIENCES-BASEL, ISSN 2076-3417, (2020).

Nosek, Radovan a kol.; Investigation of Pellet Properties Produced from a Mix of Straw and Paper Sludge,, APPLIED SCIENCES-BASEL, ISSN 2076-3417, (2020).

Jandacka, Jozef; Micieta, Jozef; Holubcik, Michal; Nosek, Radovan: Experimental Determination of Bed Temperatures during Wood Pellet Combustion, ENERGY & FUELS   Volume: ‏ 31   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 2919-2926 (2017).

Nosek, Radovan; Holubcik, Michal; Jandacka, Jozef; Radacovska, Lucia; Analysis of Paper Sludge Pellets for Energy Utilization, BIORESOURCES  Volume: ‏ 12   Issue: ‏ 4   Pages: ‏ 7032-7040   (2017).

Nosek, Radovan; Holubcik, Michal; Jandacka, Jozef: The Impact of Bark Content of Wood Biomass on Biofuel Properties, BIORESOURCES  Volume: ‏ 11   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 44-53   (2016).

 

 

Riešené projekty

Zodpovedný riešiteľ

 • Potrubné systémy v zásobovaní teplom , KEGA 038ŽU-4/2019, 2019-2021
 • Výmena odborných poznatkov a skúseností z oblasti energetických systémov, Interreg SK-CZ, international project: NFP304010D102 (2018-2020), 270.363 Eur,
 • Chladenie na základe fyzikálnych a chemických procesov, KEGA 042ŽU-4/2016, 2016-2018
 • Optimalzácia spaľovacieho procesu v zdrojoch tepla na spaľovanie biomasy, VEGA 1/1353/12, 2012-2014

Spoluriešiteľ

 • Výskum nových spôsobov premeny tepla z OZE na elektrickú energiu využitím nových progresívnych tepelných cyklov, ITMS 26220220117, doba riešenia 2011-2015
 • Pridávanie aditív v záujme zvyšovania efektivity výroby peliet, APVV VMSP-P-0022-09, doba riešenia 2009-2011
 • Mikrokogeneračné jednotka na báze spaľovania tuhej biomasy, APVV-0448-07, doba riešenia 2008-2010, ŽU v Žiline
 • Optimalizácia prúdového poľa v tuneli s pozdĺžnym vetracím systémom z hľadiska energetickej náročnosti a požiarnej bezpečnosti, 1/0606/08, doba riešenia 2008/2010, ŽU v Žiline
 • Optimalizácia fermentačného reaktora pre suchú fermentáciu, Vega 1/0258-09, doba riešenia 2009-2011, ŽU v Žiline
 • Chladenie výkonových elektronických systémov pomocou chladiacich obehov bez mechanických pohonov, , APVV-0577-10, doba riešenia 2011-2014
 • Vplyv podmienok spaľovania drevnej biomasy na tvorbu tuhých znečisťujúcich častíc, Vega 1/0670/10 rok 2010-2011
 • Experimentálne určenie využitia primárnej energie ZP na teplo pri použití plynových tepelných čerpadiel, ekoFond – 249 PG 04 2010 A, doba riešenia 2010-2013, ŽU v Žiline
 • Nekonvenčné spôsoby ohrevu teplej vody v zdrojoch tepla na spalovanie biomasy,VEGA 1/1290/12, doba riešenia 2012-2014
 • Transfer najlepších technológií v oblasti energetických zdrojov, ITMS 22410420001, doba riešenia 2008-2011
 • Podpora lokálneho vykurovania biomasou, ITMS 22410220003, doba riešenia 2008-2011
 • Vplyv podmienok spaľovania na produkciu tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla, VEGA 1/0479/19, , doba riešenia 2019-2022

Práce a projekty s realizačných výstupom pre prax - zodpovedný riešiteľ

 • Zahraničný- S-102-0018/16, pre firmu Goodtech „Výskum využitia odpadového tepla pre výrobu elektrickej energie“; 2016; financie: 10.050,- €;
 • Zahraničný- S-102-0019/16, pre firmu Goodtech „T Výskum návrhu tepelnej trubice a pripojenia Stirlingovho motora alebo iného procesu – základný koncept“; 2016; financie: 15.000,- €;
 • Zahraničný č. Z-13-102/0001-00, pre firmu Goodtech „Test - Tepelná trubica v tekutom hliníku“; 2012-2014; financie: 11.544,- €;
 • Zahraničný- Z-13-102/0002-00, pre firmu Goodtech „Test tepelnej trubice (8x1) v tekutom hliníku“; 2012-2014; financie: 5.884,- €;

 

© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.