smatanova.jpg

Ing. Helena Smatanová, PhD.

 

Kancelária: BC 312

tel.: +421 41 513 2854   +421 908 403 101

e-mail: helena.smatanova@fstroj.uniza.sk

ORCID ID: 0000-0003-3100-9967

Web of Science Researcher ID: 1553-2021

Scopus Author Identifier: 56368176100

 

Profesijné zameranie

  • problematika efektívnosti distribúcie tepla v zložitých potrubných systémov,
  • optimalizácia prúdenia tekutín,
  • technika prostredia a environmentalistika,
  • technika ochrany ovzdušia,
  • obnoviteľné zdroje energie.

Najvýznamnejšie publikácie

Novomestský Marcel - Banovčan Roman  - Kapjor Andrej  - Smatanová Helena: Natural convection heat transfer around a horizontal circular cylinder for the case of constant surface temperature of the cylinder near a vertical wall In: 21. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 [electronic]. - ISSN 2261-236X. - 1. vyd. - Londýn: Édition Diffusion Presse Sciences, 2018.

Kapjor Andrej, Kaduchová Katarína, Lenhard Richard, Smatanová Helena:  Prenos tepla z orientovaných teplovýmenných plôch pri prirodzenej konvekcii /. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2017. - 326 s, ISBN 978-80-554-1304-4,učebnica vysokých škôl

Kapjor Andrej, Smatanová Helena , Hužvár Jozef, Greššák Tomáš, Jandačka Jozef: Optimization of heat transfer oriented surfaces by thermovision and using CFD method [Optimalizácia transportu tepla z orientovaných plôch použitím termovízie a CFD metód] / Andrej Kapjor ... [et al.].
In: Structure and environment [elektronický zdroj] : architecture, civil engineering, environmental engineering and energy. - ISSN 2081-1500. - Vol. 5, no. 4 (2013), online, s. 41-44

Smatanová Helena : Optimalizácia tokov teplonosného kvapalného média cez rozvetvený systém rúrok pri uvažovaní neizotermického prúdenia: doktorandská dizertačná práca / [1. vyd.]. - V Žiline : Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, 2009. - 113 s

Riešené projekty

Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne- riešiteľ

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

(NFP304011Y280)

© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.