Accordion Title

 

 

Laboratórium analýzy palív BE108

       

  • V laboratóriu sa realizuje meranie: výhrevnosti palív, vlhkosti palív, vyhodnocujú sa obsahy tuhých znečisťujúcich látok (TZL), kvality peliet, …
  • Prístrojové vybavenie laboratória: kalorimeter, sušiaca váha, sušička palív, analytické váhy, lignotester, termický analyzátor palív a iné.
 
© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.