Accordion Title

 

 

Laboratórium merania v technike prostredia BE109

 

        Vybavenie laboratória: obehové termostaty Julabo, vákuová súprava, vákuometer, laboratórne zdroje prúdu a napätia, vzduchové tepelné čerpadlo, meracie prístroje a zariadenia pre meranie teploty, prietoku a výkonu. Adsorpčné chladiace zariadenie. Zariadenie pre meranie parametrov vykurovacích sústav. Zariadenie pre ciachovanie prietokomerov. Skúšobný stav nekonvenčnej mikrokogeneračnej jednotky.

 

 

© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.