Akademický kalendár

Harmonogram akademického roku 2020/2021

 

Harmonogram 

 

akademického roku 2020/2021

 

 

HARMONOGRAM  AKADEMICKÉHO  ROKU

2020 / 2021

TRVANIE  AKADEMICKÉHO  ROKU      od  01. 09. 2020       do  31. 08. 2021

PRIJÍMACIE KONANIE

Bakalárske  štúdium I. stupeň                   15. 06. 2020

Inžinierske  štúdium II. stupeň                   13. 07. 2020

Doktorandské štúdium III. stupeň             09. - 15. 07. 2020    

Dodatočné prijímacie konanie                   09. 09. 2020

ZÁPISY

Denné bakalárske štúdium

 1. ročník priebežne (do 06. 07. 2020)
 2. ročník 16. 09. 2020
 3. ročník 17. 09. 2020

Denné inžinierske štúdium

 1. ročník 07. 09. 2020
 2. ročník 18. 09. 2020

Denné doktorandské štúdium

 1. ročník 20. 07. 2020
 2. a 3. ročník 20. - 21. 08. 2020

Externé bakalárske štúdium

 1. ročník priebežne (do 06. 07. 2020)
 2. ročník 07. 09. 2020
 3. ročník 07. 09. 2020
 4. ročník 07. 09. 2020

Externé inžinierske štúdium

 1. ročník 07. 09. 2020
 2. ročník 07. 09. 2020
 3. ročník 07. 09. 2020

Externé doktorandské štúdium

 1. ročník 20. 07. 2020
 2. až 4. ročník 20. - 21. 08. 2020

DENNÉ ŠTÚDIUM

 1. a 2. ročník bakalárske štúdium (I. stupeň), 1. ročník inžinierske štúdium (II. stupeň), doktorandské štúdium (III. stupeň)

Zimný semester

od                                do

Obdobie výučby                               28. 09. 2020              22. 12. 2020

Skúškové obdobie                           11. 01. 2021              19. 02. 2021

 

Letný semester

Obdobie výučby                               22. 02. 2021              21. 05. 2021

Skúškové obdobie                           24. 05. 2021              09. 07. 2021

Prihlasovanie študentov

na povinne voliteľné predmety                                  do   05. 03. 2021

 1. ročník inžinierske štúdium

Zimný semester

Obdobie výučby                               28. 09. 2020              22. 12. 2020

Skúškové obdobie                           11. 01. 2021              12. 02. 2021

Letný semester

Obdobie výučby                               15. 02. 2021              14. 05. 2021

Skúškové obdobie                           12. 04. 2021              14. 05. 2021

(predmety končiace skúškou)

Zadanie diplomových prác                                                 27. 11. 2020

Kontrola štúdia (štud. referát)                                            17. 05. 2021

Odovzdanie diplomových prác                                          18. 05. 2021

Štátna skúška                                   31. 05. 2021              11. 06. 2021

Promócie                                                                               25. 06. 2021

 1. ročník bakalárske štúdium

Zimný semester

Obdobie výučby                               28. 09. 2020              22. 12. 2020

Skúškové obdobie                           11. 01. 2021              12. 02. 2021

Letný semester

Obdobie výučby                               15. 02. 2021              14. 05. 2021

Skúškové obdobie                           12. 04. 2021              14. 05. 2021

(predmety končiace skúškou)      

Zadanie bakalárskych prác                                    27. 11. 2020

Kontrola štúdia (štud. referát)                                            18. 05. 2021

Odovzdanie bakalárskych prác                                         17. 05. 2021

Štátna skúška                                   24. 05. 2021              04. 06. 2021

Promócie                                           23. 06. 2021


 1. ročník denné doktorandské štúdium (III. stupeň)

Štátna dizertačná skúška                                       február 2021

Končiace ročníky denného a externého doktorandského štúdia (III. stupeň)

Odovzdanie dizertačných prác                              31. 05. 2021 

Obhajoba dizertačných prác                                  august  2021            

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

Zimný semester

od                                do

Obdobie výučby                               07. 09. 2020              22. 12. 2020

Skúškové obdobie                           11. 01. 2021              19. 02. 2021

 

Letný semester

Obdobie výučby                               22. 02. 2021              21. 05. 2021

Skúškové obdobie                           24. 05. 2021              09. 07. 2021

 1. ročník externé bakalárske štúdium

Zadanie bakalárskych prác                                    november  2020

Kontrola štúdia (štud. referát)                                            18. 05. 2021

Odovzdanie bakalárskych prác                                         17. 05. 2021

Štátna skúška                                   24. 05. 2021              04. 06. 2021

Promócie                                                                               23. 06. 2021

 1. ročník externé inžinierske štúdium (II. stupeň)

Zadanie diplomových prác                                                 november  2020

Kontrola štúdia (štud. referát)                                            17. 05. 2021

Odovzdanie diplomových prác                                          18. 05. 2021

Štátna skúška                                   31. 05. 2021              11. 06. 2021

Promócie                                                                               25. 06. 2021

 1. ročník externé doktorandské štúdium (III. stupeň)

Štátna dizertačná skúška                                                   august 2021

Končiace ročníky denného a externého doktorandského štúdia (III. stupeň)

Odovzdanie dizertačných prác                                          31. 05. 2021

Obhajoba dizertačných prác                                              august  2021

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/22

Podávanie prihlášok na štúdium   (Bc.)                            do 31. 03. 2021

Podávanie prihlášok na štúdium   (Ing.)                           do 31. 03. 2021

Podávanie prihlášok na štúdium   (PhD.)                        do 31. 05. 2021

                                                     

Bakalárske  štúdium I. stupeň                                           15. 06. 2021

Inžinierske  štúdium II. stupeň                                           29. 06. 2021

Doktorandské štúdium III. stupeň                                     21. – 25. 06. 2021

Dodatočné prijímacie konanie:                  10. 09. 2021  (prihlášky do 13. 08. 2021)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SJF

 1. termín 22. 10. 2020
 2. termín 26. 01. 2021
© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.