holubcik.jpg

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

 

Kancelária: BC 308

tel.: +421 41 513 2850   +421 915 154 641

e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

ORCID ID: 0000-0001-9400-0842

Web of Science ResearcherID: P-5813-2016

Scopus Author Identifier: 55033702400

Profesijné zameranie

  • optimalizácia prevádzkovania zdrojov tepla na tuhé palivá,
  • technológie znižovania produkcie emisií,
  • technické zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
  • energetické využívanie odpadových látok,
  • návrh energetických strojov a zariadení,
  • analýza výkonových a emisných parametrov malých zdrojov tepla,
  • analýza tuhých palív.

 

Najvýznamnejšie publikácie

Nosek, Radovan; Holubcik, Michal; Jandacka, Jozef: The Impact of Bark Content of Wood Biomass on Biofuel Properties, BIORESOURCES   Volume: ‏ 11   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 44-53   Published: ‏ 2016

Jandacka, Jozef; Micieta, Jozef; Holubcik, Michal; Nosek, Radovan: Experimental Determination of Bed Temperatures during Wood Pellet Combustion, ENERGY & FUELS   Volume: ‏ 31   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 2919-2926   Published: ‏ MAR 2017

Holubcik, Michal; Klackova, Ivana; Durcansky, Peter: Pyrolysis Conversion of Polymer Wastes to Noble Fuels in Conditions of the Slovak Republic, ENERGIES  Volume: ‏ 13   Issue: ‏ 18   Pages: ‏ 4849-4849   Published: ‏ SEP 2020

Jandacka, Jozef; Holubcik, Michal: Emissions Production from Small Heat Sources Depending on Various Aspects, MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS  Volume: ‏ 25   Issue: ‏ 3   Special Issue: ‏ SI   Pages: ‏ 904-912   Published: ‏ JUN 2020

Nosek, Radovan; Holubcik, Michal; Jandacka, Jozef: The Impact of Bark Content of Wood Biomass on Biofuel Properties, BIORESOURCES  Volume: ‏ 11   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 44-53   Published: ‏ FEB 2016

 

Riešené projekty

VEGA 1/0233/19 - Konštrukčná modifikácia horáka na spaľovanie tuhých palív v malých zdrojoch tepla, zodpovedný riešiteľ

INTERREG NFP304010Y352 - Inovace pro zdroje energie, projektový manažér

VEGA 1/0479/19 - Vplyv podmienok spaľovania na produkciu tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla, riešiteľ

APVV-17-0311 - Výskum a vývoj bezodpadovej technológie pre dekompozíciu a selekciu nežiaducich zložiek z procesného plynu generovaného splynovacím zariadením

KEGA 038ŽU-4/2019 - Potrubné systémy v zásobovaní teplom, riešiteľ

Grant UNIZA - Znižovanie produkcie tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní tuhých palív v malom zdroji tepla s využitím elektrostatického odlučovača, zodpovedný riešiteľ.

© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.