V odbore energetiky sa vždy nájde teplé miestečko pre šikovných ľudí. Študovať ju môžete v Žiline na Strojníckej fakulte na Katedre energetickej techniky.

Hlavné zameranie katedry súvisí so znižovaním energetickej náročnosti objektov, optimalizáciou spotreby energie, využívaním odpadového tepla, optimalizáciou prúdenia tekutín, simuláciou tepelných javov, obnoviteľnými zdrojmi energie, optimalizáciou zdrojov tepla, hospodárnym využívaním tepelnej energie, energetickými auditmi, projektovaním vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení. Absolvent štúdia sa v praxi uplatní v oblasti navrhovania, prevádzkovania a projektovania vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav. Taktiež je možné pracovať v oblastiach, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v komunálnej výstavbe) a využívania alternatívnych zdrojov energie. 

Katedra pre Vás zabezpečuje všetky stupňe vysokoškolského štúdia a ponúka Vám výučbu zaujmavých predmetov. 


VYKUROVANIE

  • kde sa naučíte projektovať a prevádzkovať vykurovacie systémy od stanovenia spotreby tepla, cez hydraulické vyregulovanie až po zapojenie kotolne...

VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 

  • kde sa naučíte projektovať a prevádzkovať vzduchotechnické zariadenia, od stanovenia tepelnej záťaže po dimenzovanie klimatizačných jednotiek...

ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA

  • ktorý Vám rozšíri obzor v oblasti kompresorov a ventilátorov...

PRENOS TEPLA A HMOTY

  • ktorý Vás oboznámi s možnosťami šírenia tepla v látkach a v prostredí okolo nich...

ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

  • ktorý Vám ukáže možnosti využitia iných ako fosílnych zdrojov energie...

REGULÁCIA TEPELNÝCH ZARIADENÍ

  • kde sa oboznámite s modernými regulačnými prvkami,ktoré zaisťujú bezpečnosť prevádzky a úsporu tepelnej energie...

CENTRÁLNE ZÁSOBOVANIE TEPLA

  • kde sa oboznámite s diaľkovými rozvodmi tepla a problémami,ktoré pri navrhovaní týchto rozvodov vznikajú...

TEPELNÁ TECHNIKA

  • kde sa dozviete veľa zaujímavostí o tepelných médiách, výmenníkoch tepla i o chladení...

KOMBINOVANÁ VÝROBA ENERGIE

  • kde sa stretnete s možnosťami spoločnej výrobyelektrickej energie a tepla...

HLUK A VIBRÁCIE

  • kde sa dozviete o meraní hluku, ale aj o jeho škodlivosti a ochrane pred ním...


Pre dalšie informácie ohľadne štúdia na Žilinskej univerzite sa možete informovať na štúdijnom oddelení.