kega

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „KEGA") je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

viac informácií o grantovej agenture nájdete na následujúcom odkaze


Riešené projekty:

Transport tepla z orientovaných teplovýmenných plôch, 026ŽU-4/2014

Moderné zdroje tepla pre vykurovanie, 070ŽU-4/2013

Využitie tepelných trubíc pri chladení a ohreve v technike, 064ŽU-4/2012

Environmentálne a energetické aspekty spaľovania biomasy, 3/7371/09

Alternatívne palivá pre energetiku a dopravu, 3/6167/08