spolupráca pre prax

Ponúkame Vám spoluprácu v nasledujúcich oblastiah, v ktorých máme bohaté skúsenosti:
 • Školenia a kurzy
 • Možnosť zapožičania učební
 • Projektovanie vykurovacích, chladiarenských, vetracích a klimatizačných systémov
 • Energetické audity
 • Energetické audity technologických procesov z hľadiska spotreby tepla
 • Návrhy opatrení na zníženie energetickej náročnosti technologických procesov
 • Expertízna, projekčná a súdnoznalecká činnosť v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie
 • Expertízna činnosť pre špeciálne systémy vetrania (tunely)
 • Certifikačné merania malých zdrojov a spotrebičov tepla
 • Výskum a vývoj zariadení na spätné získavanie tepla
 • Aplikácia holografickej interferometrie pri určovaní deformácií mechanických výkonových prvkov
 • Vizualizácia a fotoregistrácia prúdenia tekutín v potrubných systémoch
 • Meranie statických a dynamických charakteristík hydraulických prvkov (hydrostatické prvky a systémy, hydrodynamické meniče a spojky)
 • Návrh a projekcia hydrostatických systémov a ich riadiacich systémov
 • Poradenská činnosť v odbore termomechaniky, mechaniky tekutín, prenosu tepla a ich praktických aplikáciách

Riešené projekty a expertízy


2014

LUSTROJ, s.r.o. Halíč - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových kachlí typu „LW-1“

HT-design, s.r.o. Podhorie - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „RD“


2013

CONTINENTAL, a.s. Púchov - Meranie tepelných výkonov na chladiacich okruhoch prevodoviek miešacích liniek ML9 a ML11 

Solarbayer GmbH, pollenfeld-Preith -  Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 25 LC“


2012

ŽU v Žiline – UZ –blok G - Projektová dokumentácia rekonštrukcie vykurovacej sústavy UZ Veľký diel ŽU v bloku G

ŽU v Žiline – UZ –blok H - Projektová dokumentácia rekonštrukcie vykurovacej sústavy UZ Veľký diel ŽU v bloku H

Bioles Horizont d.o.o. , SI-2000 Maribor - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „ECOLINE 35“

HT-Design , s.r.o. Podhorie - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „LUNA“

HT-Design , s.r.o. Podhorie - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „INSERT“

MONT IRP s r o Oceliarska 1 Žilina - Analýza vplyvu vetra na unášanie prachu pri prekládke železnej rudy

DS Martin, a.s., Langsfeldova 1, 036 01 Martin - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla typu „WG25S“

TSU Piešťany - Meranie a vyhodnotenie výkonových parametrov teplovodného drevosplyňujúceho kotla typu WG25S.

TUV SUD, s.r.o Bratislava - Vypracovanie energetického auditu podľa zákona č. 476/2008 Z.z. a vypracovanie správy podľa vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z.z

Bioles Horizont , Slovenija - Meranie a vyhodnotenie parametrov kotlov „COOLWEX 20“ a „ECOLINE 20“ podľa EN 303-5.

Goodtech Recovery ... Nórsko - Vypracovanie tepelnej analýzy špirálového kondenzátora pomocou numerických simulácii.

Goodtech Recovery ... Nórsko - Vypracovanie tepelnej analýzy axiálneho kondenzátora pomocou numerických simulácii.

CEIT, s.r.o. Žilina - Výpočet hydraulických strát v programe Fluent a v programe Excel.

Goodtech Recovery ... Nórsko - Tlač 3D modelov : 3D tlač kompletnej pece, 3D tlač detailu tepelnej trubice

Goodtech Recovery ... Nórsko - Tepelná analýza distribúcie tepelného oleja.

ŽU v Žiline, UZ ŽU , klub menzy - Vypracovanie projektovej dokumentácie klimatizácie priestorov klubu v novej menze ŽU v Žilina.

Goodtech Recovery ... Nórsko - Analýza čistenia tepelných trubíc.

Goodtech Recovery ... Nórsko - Modelovanie tepelných strát.

Goodtech Recovery ... Nórsko - Využitie odpadového tepla.


2011

Bioles.d.o.o. Horizont Slovenija - Meranie a vyhodnotenie parametrov kotla podľa EN 303-5 pre dva výkony 25 kW, 35 kW.

TSU Piešťany, š.p. Piešťany - Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov konvektorov typu „SC, FC a FC+“.

IPECON Žilina - Technicko-ekonomická štúdia pre projekt rekonštrukcie tepelného hospodárstva vo Východoslovenských tlačiarňach, a.s.

ORAVING, s.r.o. Dolný Kubín - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „KB 060a“

KOTLY Lokca, s.r.o. LOKCA - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „ÚSPOR AUTOMAT 105“

Smart Solution Energietechnik, zastúpenie Manfred Nestelbacher Ing., MSc. - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „SMARTFIRE CLASSIC 20“

Smart Solution Energietechnik, zastúpenie Manfred Nestelbacher Ing., MSc. - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „SMARTFIRE CLASSIC 40“

COOLWEX, zastúpenie Manfred Nestelbacher Ing., MSc. - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „COOLWEX CLASSIC 20“

COOLWEX, zastúpenie Manfred Nestelbacher Ing., MSc. - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „COOLWEX CLASSIC 40“

HT-Design , s.r.o. Podhorie - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „LUNA“

HT-Design , s.r.o. Podhorie - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „HT Brilant“

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava - Meranie chladiaceho výkonu vykurovacích/chladiacich panelov z Al peny.

TSU Piešťany, š.p. Piešťany - Meranie a vyhodnotenie chladiacich výkonov konvektorov typu FC+v115-22,5-9 A FC+ v 115-23,5-14

Ladan, s.r.o. Horná Štubňa - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „LADAN 18 kW“

Ladan, s.r.o. Horná Štubňa - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „LADAN 40 kW“

JIC Brno - Analýza prototypu tepelnej trubice. Meranie výkonových parametrov prototypu tepelnej trubice.

Pavel Vigaš-VIMAR Banská Bystrica - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 100 LC“

Pavel Vigaš-VIMAR Banská Bystrica Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 100“

Pavel Vigaš-VIMAR Banská Bystrica - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 60LC“

Pavel Vigaš-VIMAR Banská Bystrica - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 60“

ORAVING, s.r.o. Dolný Kubín - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „KB 020a“

TATRAMAT Poprad - Skúšky tepelných čerpadiel „WPL 13 S basic“ a „ WPL 18 S basic“


2010

VALUN Telgárt - Meranie a vyhodnotenie parametrov vykurovacej pece na biomasu typ „VULCAN ZP 40“

KOVO Raslavice - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „KM-19,8 PMK“

BAUMIT Slovensko - Termovízne meranie a vyhodnotenie s návrhom riešenia RD v Turzovke

TATRAMAT Poprad - Skúšky tepelných čerpadiel WPL 13,20 v rôznych teplotných bodoch

BJ ENERGY GROUP,s.r.o. Hodžová 13, Žilina - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „BIO FORTE“

HT-Design , s.r.o. Podhorie - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „X-LINE“

HT-Design , s.r.o. Podhorie - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových kachlí typu „ZINO“

HT-Design , s.r.o. Podhorie - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových kachlí typu „LUNA“

Solarybayer GmbH, Am Dôrrenhof 22, D-85131 Pollenfeld-Preith - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 25 E“

Solarybayer GmbH, Am Dôrrenhof 22, D-85131 Pollenfeld-Preith - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 25 LC“

Solarybayer GmbH, Am Dôrrenhof 22, D-85131 Pollenfeld-Preith - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 40 E“

Solarybayer GmbH, Am Dôrrenhof 22, D-85131 Pollenfeld-Preith - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „HVS 40 LC“

TSU Piešťany - Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov podlahových konvektorov typu „VERANO“

TSU Piešťany - Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov oceľových panelových vykurovacích telies typu „BAYKAN-22/PKKP 400x900“ a „BAYKAN-22/PKKP 2400x400“

KOMAD Krásno nad Kysucou - Projekt pre realizáciu stavby : Zabudovanie kogeneračnej jednotky KLASIK TBG 520 do stávajúcej technológie fy Komad , s.r.o.

STROJLAB Medzilaborce - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „Horal 25“

HT-Design , s.r.o. Podhorie - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových vložiek typu „LUNA DC“

KOMAD Krásno nad Kysucou - Zabudovanie kogeneračnej jednotky KLASIK TBG 520 do stávajúcej technológie fy KOMAD,s.r.o.


2009

VIMAR, Vigaš Pavel Banská Bystrica - Meranie charakteristiky komínového ventilátora

VIMAR, Vigaš Pavel Banská Bystrica - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 40“

VIMAR, Vigaš Pavel Banská Bystrica - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 40 LAMBDA CONTROL“

VIMAR, Vigaš Pavel Banská Bystrica - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 25“

VIMAR, Vigaš Pavel Banská Bystrica - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „VIGAS 25LAMBDA CONTROL“

HERZ, s.r.o., Bratislva - Meranie účinnosti kotla Modul R/H 2000

VTP Žilina - Energetický audit budovy Technologického inkubátora VTP v Žiline

TSU Piešťany - Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov panelových nerezových konvektorov typu „VERANO“, „VERANO VKN“ a „VK“

ŽU v Žiline, Rektorár-výmenníčka - Projekt výmenníkových staníc v budovách HB, menza, NC. NI, NS.

ŽU v Žiline, Rektorár-Liptovský Mikuláš - Realizácia projektových prác kúrenárskej časti pre novú kotolňu detašovaného pracoviska Elektrotechnickej fakulty v Liptovskom Mikuláši

TSU Piešťany – poľské radiátory - Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov panelových nerezových konvektorov typu „VAPOR 13C“, „VAPOR 23C“, „QUTRO C“ a „CLASIC C“.

SUN DOOR, s.r.o. Nitra - Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov stenových vykurovacích panelov FHC/15/6/26/R

TATRAMAT Poprad Prednášky - Tepelné čerpadlá.

KORD-Energo Žilina - Návrh, konštrukčná a projektová dokumentácia výmenníka tepla spaliny/vzduch a spaliny/voda pre využitie odpadného tepla z taviaceho agregátu.

KOTLY Lokca - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „ÚSPOR AUTOMAT 18“ a „ÚSPOR AUTOMAT 25“

IMG ENERGIE,,s.r.o. Liptovský Mikuláš - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „IMG KP 100-24“


2008

Rektorát ŽU Žilina - Projekt PK FRI, plyn, UK.

SAVE Minioceliareň Strážske - Projekt vykurovania a vzduchotechniky pre MINI OCELIAREŇ SSM, a.s. Strážske pre stavebné povolenie.

AGROSLUŽBA Nitra - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „KPP3“ 290 kW na pevné palivo – biomasu.

Rektorát ŽU Žilina FRI - Projekt prípojky vody - FRI

Rektorát ŽU Žilina FRI - Stavebné úpravy Projekt stavebných úprav PK - FRI

Rektorát ŽU Žilina FRI - Meranie plynu Projekt merania plynu PK - FRI

ELKA Kremnica - Meranie teplôt radiátorov a ich snímanie termovíznou kamerou.

SAVE Gbeľany - Projekt  vzduchotechniky pre akciu „RDC E EUROPE GBEĽANY“ pre stavebné povolenie.

SAVE Bytča - Projekt  vykurovania pre akciu „OBYTNÝ SÚBOR POD HÁJOM, BYTČA“ pre stavebné povolenie.

SAVE Strážske - Projekt  vzduchotechniky, vykurovania a klimatizácie pre akciu “MINI OCELIAREŇ Strážske“ pre stavebné povolenie.

INKOPP Žilina - Projektová dokumentácia – časť vykurovanie objektov NI a NJ na akciu Stavebné úpravy a opravy objektov NI, NJ, NS a NR ŽU.

POKROK Žilina - Meranie výkonových parametrov kuchynských sporákov podľa STN EN 12815.

ECOPROTECT, s.r.o. Banská Bystrica - Meranie a vyhodnotenie parametrov teplovodného kotla „ECOPROTECT 50“

STU, š.p. Piešťany - Meranie a vyhodnotenie tepelných výkonov panelových nerezových radiátorov typu GALANT, ELEGIJA, BOGEMA, FUROR

Numorex, s.r.o. Lučenec - Meranie a vyhodnotenie parametrov krbových kachlí typu „GOLEM“ „LUX“ „KONZUL“


2007

Rektorát ŽU Žilina - Úprava podlahových vpustí v priestoroch budovy AA rektorátu . Návrh a realizácia.

MATADOR, a.s. Púchov - Určenie spotreby tepla vulkanizačných lisov CP 45“, 48“ a VHL 45“ meraním parametrov teplonosných médií.

POKROK Žilina - Posúdenie parametrov krbovej vložky typu KVR-V 1050x450 a vypracovanie písomného protokolu.

Rektorát ŽU Žilina - Realizácia vzduchového zariadenie na odstránenie vlhkosti v prechodovej lávke medzi budovou rektorátu a FPEDaS.

SPP, a.s. Distribúcia Krompachy - Vypracovanie metodiky určovania emisií ZP v podmienkach prevádzky a údržby plynárenskej sústavy 

SPP - Distribúcia , a.s. – Straty. 

SKANDERBORG Deutschland - Meranie krbových kachlí SKI-003 podľa STN EN 13240 + tuhé znečisťujúce látky pre účely certifikácie TSU Piešťany

BIOMASA, Kysucký Lieskovec - Spracovanie podkladov na CD a do zborníka prednášok vydaného k semináru „Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy“

LUSTROJ Halič - Vykonanie skúšok na krbových kachliach SKANDERBORG-Sôren podľa normy EN 13240 a testovanie popolčeka

BIOMASA, Kysucký Lieskovec - Organizačné zabezpečenie tréningu a seminára „Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy“

BIOMASA, Kysucký Lieskovec - Odborná pomoc pri príprave a obsahovom zameraní treningového kurzu: Moderné technológie pre vykurovanie drevnými palivami

BIOMASA, Kysucký Lieskovec - Príprava a realizácia prednášok v rámci tréningového kurzu: „Malé vykurovacie systémy na biomasu a využitie ich kombinácie so solárom“ pre odborné firmy a desision makers v rámci projektu ACCESS

ISAN Radiátory BLANSKO - Meranie podlahových konvektorov OPFLEX

Rektorát ŽU ŠD - VD Projekt výmenníkovej stanice E ŠD VD.

SAVE Žilina - Projekt vzduchotechniky, klimatizácie a zdroja tepla Mini oceliarne SSP, a.s Strážske.

KZP Považské Podhradie Hodnotenie parametrov keramických šporákov typov KS3P, KS5PK, KS5P.

HPM Moravské Lieskové - Meranie výkonových parametrov podlahových konvektorov     typu BK, BKV – 6 ks.

SPP, a.s. - Divízia obchodu s plynom Technicko-ekonomická analýza : Zhodnotenie potenciálu odpadového tepla z taviacej pece na hliník v priemyselnom podniku Sachsenring, a.s. Matejovce.

SPP,a.s - Distribúcia Ba Analýza vplyvu dynamiky odberu na presnosť merania u veľkoodberateľov. Vypracovanie algoritmu pre update softwaru „PC meradlá“. Vedenie prác a koncepcia návrhu riešenia. Vyhodnotenie správnosti dimenzovania meradiel a návrh opatrení .
SKANSKA Technologie,a.s. Košice - Projektová dokumentácia k stavbe tunela SITINA.

TSU Piešťany - Funkčné skúšky teplovodného kotla na pelety „ATTACK PELLET 20“ v zmysle požiadaviek a podmienok stanovených v STN EN 303-5.

POKROK Žilina - Meranie výkonových parametrov krbových pecí v zmysle STN EN 13240 a STN EN 13229.

SPP,a.s Distribúcia Ba - Vypracovanie metodiky určovania emisií ZP v podmienkach prevádzky a údržby plynárenskej sústavy SPP – distribúcia, a.s.