štrukturálne fondy

Cieľom štrukturálnej a regionálnej politiky Európskeho spoločenstva je vyrovnávať rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi v členských krajinách Európskej únie. Táto politika je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi a vyznačuje sa poskytovaním finančnej pomoci do regiónov, ktoré nedosahujú primeranú úroveň ekonomického a sociálneho rozvoja. Pomoc sa realizuje pomocou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky.

viac informácií o grantovej agenture nájdete na následujúcom odkaze


Riešené projekty:

Výskum nových spôsobov premeny tepla z OZE na elektrickú energiu využitním nových progresívnych tepelných cyklov, ITMS26220220117

Zariadenie na využitie nízkopotenciálneho geotermálneho tepla bez núteného obehu tepelného nosiča v hľbkovom vrte, ITMS26000220057