vega

VEGA je vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV). Systém slúži na elektronické podávanie žiadosti o grant a správu projektov.

viac informácií o grantovej agenture nájdete na následujúcom odkaze


Riešené projekty:

Nekonvenčné spôsoby ohrevu teplej vody v zdrojoch tepla na spaľovanie biomasy, 1/1290/12

Optimalizácia spaľovacieho procesu v zdrojoch tepla na spaľovanie biomasy, 1/1353/12

Transport tepla prirodzenou konvekciou z orientovaných teplovýmenných plôch, 1/1127/2011

Vplyv podmienok spaľovania drevnej biomasy na tvorbu tuhých znečisťujúcich častíc, 1/0670/10

Výskum stability plameňa v horákoch energetických zariadení, 1/0656/10

Optimalizácia fermentačného reaktora pre suchú fermentáciu, 1/0258/09

Optimalizácia prúdového polľaq v tuneli s pozdĺžnym vetracím systémom z hľadiska energetickej náročnosti požiarnej bezpečnosti, 1/0606/08

Distribúcia vzduchu v medznej vrstve vzduchotechnického kanála lamelovými klapkami pri vetraní cestných tunelov, 1/2119/05

Optimalizácia tepelných a emisných parametrov kúrenísk malých zdrojov tepla na spaľovanie biomasy, 1/3204/06

Výskum optimalizácie návrhu, prevádzkovania vykurovacích plôch - zmena okrjových podmienok tepelného výkonu vykurovacích telies - výskum nových výpočtových a meracích metód, 1/3207/06

Možnosti použitia nenumerických metód pri riadení hydraulických prvkov a systémov, 1/3165/06

Výskum procesov kavitácie v hydraulických strojoch s využitím termodynamických metód, 1/3209/06