Konferencia 2016 


Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike 2016


XX. jubilejná medzinárodná vedecká konferencia


pod záštitou Dr. h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., rektorky Žilinskej univerzity v Žiline,
sa koná 27.  - 29. Apríla 2016 - hotel Boboty

Vybrané príspevky budú publikované v AIP indexované v databáze SCOPUS


rozvrh na zimný semester 2014/2015


Rozvrh na stiahnutie vo formate excel

rýchle odkazy

Poďakovanie

sponzori