KONFERENCIA 2018 
Website in English 


Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike 2018


XXI.  medzinárodná vedecká konferencia


pod záštitou Dr. h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., rektorky Žilinskej univerzity v Žiline,
sa koná 25.  - 27. Apríla 2018 - Hotel Diplomat ****

Vybrané príspevky budú publikované v MATEC indexované v databáze SCOPUS a WoS


rozvrh na zimný semester 2014/2015


Rozvrh na stiahnutie vo formate excel

rýchle odkazy

Poďakovanie

sponzori