Katedra energetickej techniky

Strojnícka fakulta - Žilinská univerzita v Žiline

 

Veda, výskum a prax

Katedra sa angažuje vo všetkých známych grantových agentúrach
a podiela sa aj na celoškoských grantových projektoch

1
1

O nás

Hlavné zameranie katedry súvisí so znižovaním energetickej náročnosti objektov, s optimalizáciou zdrojov tepla a spotreby energie, s využívaním odpadového tepla, s optimalizáciou prúdenia tekutín, so simuláciou tepelných javov, s racionálnym využívaním obnoviteľných zdrojov energie, s energetickými auditmi a hospodárnym využívaním tepelnej energie, s projektovaním vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení.

91

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

600

POČET ABSOLVENTOV

1100

PRIEMERNÝ PLAT

Profil absolventa

Absolvent štúdia sa v praxi uplatní v oblasti navrhovania, prevádzkovania a projektovania vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav. Taktiež je možné pracovať v oblastiach, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v komunálnej výstavbe) a využívania alternatívnych zdrojov energie.