Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

 

Výber z publikačnej činnosti

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Malcho Milan - Lenhard Richard - Kaduchová Katarína. Hydráty zemného plynu a ich výroba [print]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. - 172 s. [12,02AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1766-0.

Malcho Milan - Gavlas Stanislav - Papučík Štefan - Kaduchová Katarína. Spätné získavanie tepla z technologických procesov [print]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - 221 s. [15,00AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1415-7.

Kapjor Andrej - Kaduchová Katarína - Lenhard Richard - Smatanová Helena. Prenos tepla z orientovaných teplovýmenných plôch pri prirodzenej konvekcii. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. - 326 s., [AH 24,37; VH 25,04] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1304-4.

 

Skriptá a učebné texty

Kaduchová Katarína - Lenhard Richard - Nemec Patrik. Premeny energie v energetike [print]. - 1. vyd. - Ľubotice : Cofin, 2022. - 238 s. [12,00AH] [print]. - ISBN 978-80-973466-8-3.

Lenhard Richard - Kaduchová Katarína - Ďurčanský Peter - Hejčík Jiří. Výmenníky tepla [print]. - 1. vyd. - Košice : Equilibria, 2020. - 165 s. [10,66AH] [print]. - ISBN 978-80-8143-261-3.

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Klimko Marek - Lenhard Richard - Žitek Pavel - Kaduchová Katarína. Experimental evaluation of axial reaction turbine stage bucket losses [electronic]. In: Processes [electronic]. - ISSN 2227-9717 (online). - Roč. 9, č. 10 (2021), s. [1-16] [online]. Zaradené v: Current Content Connect ; Web of Science Core Collection ; SCOPUS.

Kaduchová Katarína - Lenhard Richard. Numerical simulation of passive cooling beam and its optimization to increase the cooling power [electronic]. In: Processes [electronic]. - ISSN 2227-9717 (online). - Roč. 9, č. 8 (2021), s. [1-21] [online]. Zaradené v: Current Content Connect ; SCOPUS ; Web of Science Core Collection.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.