Ing. Martin Vantúch, PhD.

 

Výber z realizovaných projektov

 

KEGA

Premeny primárnej energie na teplo/chlad použitím termodynamických cyklov a kompresorového obehu s pracovnou látkou (chladivom) CO2. Obdobie riešenia: 2021-2023. Riešiteľ projektu.

Nekonvenčné systémy využitia obnoviteľných zdrojov energie. Obdobie riešenia: 2016-2018. Riešiteľ projektu.

Transport tepla z orientovaných teplovýmenných plôch. Obdobie riešenia: 2014-2016. Riešiteľ projektu.

Využitie tepelných trubíc pri chladení a ohreve v technike. Obdobie riešenia: 2012-2014. Riešiteľ projektu.

 

VEGA

Potrubné systémy v zásobovaní teplom. Obdobie riešenia: 2019-2021. Riešiteľ projektu.

Vplyv podmienok spaľovania na produkciu tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla. Obdobie riešenia: 2019-2022. Riešiteľ projektu.

Optimalizácia prúdového poľa v tuneli s pozdĺžnym vetracím systémom z hľadiska energetickej náročnosti požiarnej bezpečnosti. Obdobie riešenia: 2008-2010. Riešiteľ projektu.

 

APVV

Vytvorenie čistých operačných priestorov s cieľom zníženia rizika prenosu a šírenia vírusu COVID-19 a iných vírusov a baktérií, so zabezpečením dekontaminácie odpadného vzduchu z čistého priestoru. Obdobie riešenia: 2020-2021. Riešiteľ projektu.

Optimalizácia spaľovania biomasy s nízkou teplotou taviteľnosti popola. Obdobie riešenia: 2016-2019. Riešiteľ projektu.

Limity radiačného a konvekčného chladenia cez fázové zmeny pracovnej látky v slučkovom termosifóne. Obdobie riešenia: 2016-2019. Riešiteľ projektu.

Riešenie problematiky nízkotaviteľných popolovín pri spaľovaní biomasy. Obdobie riešenia: 2012-2015. Riešiteľ projektu.

Chladenie výkonových elektronických systémov pomocou chladiacich obehov bez mechanických pohonov. Obdobie riešenia: 2011-2014. Riešiteľ projektu.

 

ŠF EÚ

Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji. Obdobie riešenia: 2013-2014. Riešiteľ projektu.

Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov. Obdobie riešenia: 2013-2014. Riešiteľ projektu.

 

Program cezhraničnej spolupráce

Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne. Obdobie riešenia: 2020-2022. Riešiteľ projektu.

Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky. Obdobie riešenia: 2020-2022. Riešiteľ projektu.

 

EkoFond

Experimentálne určenie využitia primárnej energie ZP na teplo pri použití tepelných čerpadiel a OZE. Obdobie riešenia: 2011-2013. Riešiteľ projektu.

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.