Ing. Martin Vantúch, PhD.

 

Vzdelávanie a kvalifikačný rast:

2012 - Philosophiae doctor v odbore Energetické stroje a zariadenia, ŽU v Žiline,

2009 - Inžinier v odbore Energetické stroje a zariadenia, ŽU v Žiline.

 

Priebeh odbornej praxe:

2009 –Výskumný pracovník - výskumník SjF ŽU v Žiline,

2009 – 2012 Absolvent doktorandského štúdia Študijný program: 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia, Študijný odbor: Energetické stroje a zariadenia.

 

Absolvované vzdelávacie kurzy:

2019 – osvedčenie SIEA – pravidelná kontrola klimatizačných systémov

2019 – Kurz Authorized Training Center CADSTUDIO – REVIT MEP 2019

2018 – osvedčenie SIEA – pravidelná kontrola vykurovacích systémov

2016 – Autorizačné osvedčenie SKSI – autorizovaný stavebný inžinier

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.