Predmety bakalárskeho štúdia - 2. ročník pre akademický rok 2022/2023
 
 
Predmet Skr. Pov. Rozsah Ukon. Kred. Katedra
             
Zimný semester
             
2B01045 dynamika DYN Pov. 02/03/00 S 6 AME
2B04033 obnoviteľné zdroje energie OZE Pov. 02/02/00 S 4 ET
2B06030 materiály II M II Pov. 02/01/01 S 5 MI
2B09029 technológie I T I Pov. 03/01/01 S 5 TI
2B0N002 vybrané kapitoly z fyziky VSzF Pov. 02/01/01 S 6 KF
2B04035 zdroje a spracovanie odpadov ZSO P.v. 02/02/00 S 4 ET
2B04039 zdroje a premena energie ZPE P.v. 02/01/01 S 4 ET
2BJC003 cudzí jazyk 3 - Bc. Cj 3 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2BTS003 telovýchovné sústredenie 3 TVS 3 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2BTV003 telesná výchova 3 TV 3 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
             
Letný semester
             
2B00059 numerické metódy a štatistika NMŠ Pov. 02/02/00 S 4 AMsj
2B01054 pružnosť a pevnosť I PPI Pov. 02/03/00 S 5 AME
2B04042 mechanika tekutín MT Pov. 02/02/00 S 5 ET
2B04043 zdroje tepla a chladu ZTCH Pov. 02/01/01 S 4 ET
2B07047 technológie II TII Pov. 3 - 0 - 2 S 5 OVT
2BJC007 anglický jazyk pre strojárov AJS Pov. 0 - 2 - 0 H 3 ÚCV
2B01055 programovanie a technické výpočty v Matlabe PTVM P.v. 01/02/00 H 4 AME
2B04049 energetické využívanie odpadov EVO P.v. 02/02/00 S 4 ET
2BJC004 cudzí jazyk 4 - Bc. Cj 4 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2BTS004 telovýchovné sústredenie 4 TVS 4 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2BTV004 telesná výchova 4 TV 4 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.