Predmety bakalárskeho štúdia - 3. ročník pre akademický rok 2022/2023
 
 
Predmet Skr. Pov. Rozsah Ukon. Kred. Katedra
             
Zimný semester
             
2B04068 termomechanika Tmch Pov. 03/02/00 S 5 ET
2B04074 semestrálny projekt SP Pov. 0 - 2 - 0 H 2 ET
2B04082 vykurovacie a vetracie systémy VVS Pov. 02/02/00 S 5 ET
2B04091 potrubné siete PS Pov. 02/01/01 S 4 ET
2B04092 projektovanie v energetike PvE Pov. 02/02/00 S 5 ET
2B05069 konštruovanie II KII Pov. 02/03/00 S 5 KČS
2B04093 technika ochrany ovzdušia TOO P.v. 02/01/01 S 4 ET
2B0N003 elektroenergetika EE P.v. 02/01/00 S 4 KEEP
2BJC005 cudzí jazyk 5 - Bc. Cj 5 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2BTS005 telovýchovné sústredenie 5 TVS 5 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2BTV005 telesná výchova 5 TV 5 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
             
Letný semester
             
2B04094 plynárenstvo P Pov. 02/02/00 S 5 ET
2B04095 monitorovanie životného prostredia MŽP Pov. 2 - 0 - 2 S 5 ET
2B04104 záverečný projekt ZP Pov. 0 - 5 - 0 H 8 ET
2B04109 bakalárska práca BP Pov. 0 - 0 - 0 T 10 ET
2B04116 odborná prax OP Pov. 0 - 4 - 0 H 2 ET
2BJC006 cudzí jazyk 6 - Bc. Cj 6 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2BTS006 telovýchovné sústredenie 6 TVS 6 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2BTV006 telesná výchova 6 TV 6 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.