Predmety inžinierskeho štúdia - 1. ročník pre akademický rok 2022/2023
 
 
Predmet Skr. Pov. Rozsah Ukon. Kred. Katedra
Zimný semester
             
2I04020 energetické stroje ES Pov. 03/01/01 S 5 ET
2I04025 prenos tepla a hmoty PTHM Pov. 03/01/01 S 6 ET
2I04026 vykurovanie VYKO Pov. 03/02/00 S 5 ET
2I04027 centrálne zásobovanie teplom CZT Pov. 02/01/01 S 4 ET
2IJC005 anglický jazyk pre strojárov 1 AJS1 Pov. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2I04028 projektovanie plynárenských sústav PPS P.v. 02/02/00 S 4 ET
2I04029 tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií TVSK P.v. 02/01/01 S 4 ET
2I04043 zdravotechnika Z P.v. 02/02/00 S 4 ET
2IJC001 cudzí jazyk 1 - Ing. Cj 1 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2ITS001 telovýchovné sústredenie 1 TVS 1 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2ITV001 telesná výchova 1 TV 1 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
             
Letný semester
             
2I04053 projektovanie vykurovacích sústav PVS Pov. 3 - 0 - 3 S 5 ET
2I04057 vetranie a klimatizácia VaK Pov. 03/01/01 S 5 ET
2I04060 regulácia tepelných zariadení RETZ Pov. 02/01/01 S 5 ET
2I04063 odborná prax OP Pov. 0 - 4 - 0 H 3 ET
2I06050 progresívne konštrukčné materiály PKM Pov. 02/01/01 S 5 MI
2IJC006 anglický jazyk pre strojárov 2 AJS 2 Pov. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2I04069 výmenníky tepla VT P.v. 02/01/01 S 5 ET
2I04070 konštruovanie v energetike KvE P.v. 02/01/01 S 5 ET
2I08079 manažment kvality MK P.v. 2 - 0 - 2 S 5 PI
2I03090 hluk a vibrácie HaV Výb. 2 - 0 - 2 S 4 DMT
2IJC002 cudzí jazyk 2 - Ing. Cj 2 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2ITS002 telovýchovné sústredenie 2 TVS 2 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2ITV002 telesná výchova 2 TV 2 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.