Predmety inžinierskeho štúdia - 2. ročník pre akademický rok 2022/2023
 
 
Predmet Skr. Pov. Rozsah Ukon. Kred. Katedra
             
Zimný semester
             
2I04130 projektovanie vetracích a klimatizačných sústav PVKS Pov. 03/02/01 S 5 ET
2I04131 meranie v technike prostredia MTP Pov. 3 - 0 - 2 S 5 ET
2I04132 semestrálny projekt SP Pov. 0 - 3 - 0 H 5 ET
2I09119 technológie spájania potrubných systémov TSPS Pov. 02/01/01 S 5 TI
2I04128 numerické simulácie prenosu tepla a hmoty NSPTH P.v. 02/02/00 S 5 ET
2I04129 energetické audity a certifikácia EAC P.v. 02/02/00 S 5 ET
2I04133 kombinovaná výroba energie KVE P.v. 02/01/01 S 5 ET
2I04157 chladiaca technika a tepelné čerpadlá CHTTC P.v. 02/01/01 S 5 ET
2IJC003 cudzí jazyk 3 - Ing. Cj 3 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2ITS003 telovýchovné sústredenie 3 TS 3 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2ITV003 telesná výchova 3 TV 3 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
             
Letný semester
             
2I04121 projektová štúdia v cudzom jazyku PSCJ Pov. 0 - 1 - 0 H 2 ET
2I04158 vybrané state z techniky prostredia VSTP Pov. 5 - 0 - 0 S 5 ET
2I04159 záverečný projekt ZP Pov. 0 - 5 - 0 H 8 ET
2I04160 diplomová práca DP Pov. 0 - 0 - 0 T 10 ET
2I04167 legislatíva v odbore LO P.v. 02/02/00 S 5 ET
2I0N139 umelé osvetlenie UO P.v. 02/02/00 S 5 KME
2IJC004 cudzí jazyk 4 - Ing. Cj 4 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2ITS004 telovýchovné sústredenie 4 TS 4 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2ITV004 telesná výchova 4 TV 4 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.