Deň otvorených dverí KET

Premýšľaš kam pôjdeš na vysokú školu?

Príď sa pozrieť k nám a odštartuj svoju kariéru odborníka v oblasti energetiky.

ČO VÁS ČAKÁ?

V rámci DOD KET vám bude odprezentovaný študijný program Energetická a environmentálna technika, budú vám predstavené hlavné činnosti katedry, navštívite naše laboratória, ukážeme vám inteligentnú budovu a univerzitný campus. Absolvujete ukážku kotla na spaľovanie vodíka, parabolického slnečného kolektora, tepelného čerpadla, Stirlingovho motora, analyzátorov, meraní a softwarového vybavenia, ktoré je spojené s týmto študijným programom.

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ?

Súčasťou programu bude aj súťaž o vecné ceny a občerstvenie.

KEDY?

02.02.23 (štvrtok) a 07.02.23 (utorok) vždy so začiatkom o 9:00,12:00 a o 15:00.

Pred príchodom na DOD je odporúčané sa zaregistrovať cez tento formulár:

https://forms.office.com/e/WivvW6PHPs

KDE?

Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta (budova BC, 3. poschodie)

Žilinská univerzita v Žiline

AKO SA K NÁM DOSTANETE?

https://studujket.sk/ako-sa-k-nam-dostanete/

O ŠTÚDIU (pozor prihlášku je potrebné podať do 31.3.2023):

Štúdium u nás sa zameriava na:

  • znižovanie energetickej náročnosti objektov,
  • optimalizáciu spotreby energie v rôznych odvetviach,
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
  • simulácie tepelných javov a prúdenia tekutín s využitím softvéru,
  • znižovanie zaťaženia životného prostredia z rôznych procesov,
  • optimalizáciu zdrojov tepla,
  • znižovanie produkcie emisií zo spaľovania,
  • využívanie odpadového tepla,
  • realizáciu energetických certifikátov a auditov,
  • projektovaním vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení. 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.