Garancie študijného programu

 

Garant študijného programu:

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

 

Spolugaranti študijného programu:

prof. Ing. Radovan Nosek, PhD.
doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.
doc. Ing. Peter Ďurčanský, PhD.
doc. Ing. Richard Lenhard, PhD.

 

 Rada študijného programu:

prof. Ing. Radovan Nosek, PhD.
doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.
doc. Ing. Peter Ďurčanský, PhD.
doc. Ing. Richard Lenhard, PhD.

Bc. Matúš Hudec - Študent 2. ročníka študijného programu „Technika  prostredia“
Ing. Jozef Mičieta - Absolvent študijného programu  „Technika  prostredia“
Ing. Miloš Gregor - Zástupca zo strany zamestnávateľov

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.