VEGA

 

        VEGA je vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV). Systém slúži na elektronické podávanie žiadosti o grant a správu projektov.

 

viac informácií o grantovej agenture nájdete na následujúcom odkaze

 

 

vega.jpg

 

Riešené projekty:

Výskum a vývoj SMART riešení na monitorovanie produkcie emisií z malých zdrojov tepla, 1/0671/23

Výskum výkonových parametrov prenosu tepla pri chladení a ohreve metalhydridových zliatin v zásobníku vodíka využitím fázovej zmeny teplonosnej látky, 1/0670/23

Optimalizácia prúdového poľa zamedzujúceho šírenie COVI-19 a ďalších vírusov a baktérií k pacientovi, 1/0633/23

Výskum prenosových vlastností slučkovej tepelnej trubice pri zvyšovaní tepelnej účinnosti zdrojov tepla využitím odpadového tepla spalín, 1/0680/23

Konštrukčná modifikácia horáka na spaľovanie tuhých palív v malých zdrojoch tepla, 1/0233/19

Vplyv podmienok spaľovania na produkciu tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla, 1/0479/19

Optimalizácia energetických vstupov pre rýchle generovanie hydrátov zemného plynu a biometánu na akumuláciu vysokopotenciálnej primárnej energie, 1/0738/18

Analýza a optimalizácia vstupujúcich faktorov do procesu spaľovania dendromasy v malých zdrojoch tepla, 1/0864/16

Vplyv obsahu kôry a aditív na mechanické, energetické a environmentálne vlastnosti drevných peliet, 1/0548/15

Akumulácia vysokopotenciálnej energie cez proces generovania hydrátov zemného plynu a biometánu, 1/0718/15

Nekonvenčné spôsoby ohrevu teplej vody v zdrojoch tepla na spaľovanie biomasy, 1/1290/12

Optimalizácia spaľovacieho procesu v zdrojoch tepla na spaľovanie biomasy, 1/1353/12

Transport tepla prirodzenou konvekciou z orientovaných teplovýmenných plôch, 1/1127/2011

Vplyv podmienok spaľovania drevnej biomasy na tvorbu tuhých znečisťujúcich častíc, 1/0670/10

Výskum stability plameňa v horákoch energetických zariadení, 1/0656/10

Optimalizácia fermentačného reaktora pre suchú fermentáciu, 1/0258/09

Optimalizácia prúdového poľa v tuneli s pozdĺžnym vetracím systémom z hľadiska energetickej náročnosti požiarnej bezpečnosti, 1/0606/08

Distribúcia vzduchu v medznej vrstve vzduchotechnického kanála lamelovými klapkami pri vetraní cestných tunelov, 1/2119/05

Optimalizácia tepelných a emisných parametrov kúrenísk malých zdrojov tepla na spaľovanie biomasy, 1/3204/06

Výskum optimalizácie návrhu, prevádzkovania vykurovacích plôch – zmena okrajových podmienok tepelného výkonu vykurovacích telies – výskum nových výpočtových a meracích metód, 1/3207/06

Možnosti použitia nenumerických metód pri riadení hydraulických prvkov a systémov, 1/3165/06

Výskum procesov kavitácie v hydraulických strojoch s využitím termodynamických metód, 1/3209/06

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.