Tepelné čerpadlo plynové
  • Menovitý výkon 28/31,5kW (chladenie/vykurovanie)
  • Hmotnosť 570kg
  • Rozmery 2077/1400/880mm

 

 

 

Laboratórium alternatívnych zdrojov tepla BI021

Pracovisko sa zameriava na experimenty v oblasti získavania a merania nízkopotencionálneho tepla z rôznych prostredí, akými sú voda, vzduch, zem a ich vzájomná kombinácia. Taktiež sa skúmajú výkonové a teplonosné vlastnosti geotermálnych vrtov a vlastnosti tepelných trubíc umiestnených vo vertikálnom hĺbkovom vrte. Na pracovisku je realizovaný aj výskum generovania hydrátov metánu alebo zemného plynu ako spôsobu akumulácie primárnej energie (napr. biometánu).

  • Experimentálny výskum premeny primárnej energie na teplo pri použití plynového tepelného čerpadla a obnoviteľných zdrojov energie.
  • Simulátor hĺbkových geotermálnych vrtov.
  • V laboratóriu je umiestnené plynové tepelné čerpadlo (PTČ), ktoré slúži na experimentálne meranie prevádzkových parametrov PTČ systému vzduch – voda.
  • Nekonvenčné zdroje tepla (mikrokogeneračné jednotky).
  • Zariadenie na výskum tvorby hydrátov.
 
Predmety zabezpečované v učebni:
 
1. Stupeň – palivá v energetike, zdroje a premena energie, zdroje tepla a chladu, Plynárenstvo, semestrálny projekt, záverečný projekt, bakalárska práca
2. Stupeň – Energetické stroje, Prenos tepla a hmoty, Vykurovanie, Meranie v technike prostredia, Kombinovaná výroba energie, Chladiaca technika a tepelné čerpadlá, Regulácia tepelných zariadení, Výmenníky tepla, semestrálny projekt, záverečný projekt, diplomová práca
3. Stupeň – vedecká práca, vybrané state z energetických strojov a zariadení, Vybrané state zo zdrojov energie a jej transformácie, vybrané state z energetiky prostredia, Experimentálne metódy v energetike, vybrané state z energetických systémov, dizertačný projekt, dizertačná práca

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.