Zoznam študentských organizácií

Poslaním študentských organizácií pôsobiacich na pôde Žilinskej univerzity v Žiline je sústrediť študentov so spoločnými záujmami a snažiť sa rozvíjať ich schopnosti v danom odbore, poskytovať svoje služby ostatným študentom, reprezentovať  UNIZA na rôznych súťažiach a podujatiach a šíriť jej dobré meno.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.