Nadácia Pontis

 

         Od roku 2008, kedy Kia Motors Slovakia založila svoj nadačný fond aktívne podporuje projekty na podporu žilinského regiónu v environmentálnej, sociálnej oblasti a podporu mladej generácie. Darcovské aktivity realizuje prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu, programu Komunitné záhrady, podporuje rozvoj cyklotrás na Slovensku a vzdelávanie mladých ľudí v regióne.

viac informácií o grantovej agenture nájdete na následujúcom odkaze
 

Riešené projekty:

 

Clean Energy 2015

 

 

 
Cieľ projektu Clean Energy:

        Zem ponúka bohatstvo vo forme obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré sú v súčasnosti nedostatočne využívané. Cieľom projektu je priblížiť študentom stredných škôl princíp získavania ekologickej energie prostredníctvom náučných videí a simulačných ukážok najnovších technológií, ktoré využívajú OZE. Je dôležité zvýšiť povedomie mladých ľudí a nasmerovať ich budúce kroky k ochrane životného prostredia. Študent dostane kompletné informácie o „zelených energiách“ a ich porovnanie s bežne využívanými zdrojmi energií. Počas trvania projektu sa uskutočnia workshopy, kde budú prezentované praktické ukážky, videá a prezentácie na danú tému od odborníkov z praxe a zo Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Výstupy projektu:

        V rámci trvania projektu boli zorganizovanie workshopov pre žiakov stredných škôl pre vybrané regióny: Orava, Kysuce, Liptov a Žilina. V dňoch 8.-10. júna 2015 navštívilo workshopy v sídle BIOMASA v Kysuckom Lieskovci 207 študentov zo 7 stredných škôl. Dňa 15.6. 2015 v Ružomberku a dňa 26.6.2015 v Žiline absolvovalo zaujímavé prednášky 95 študentov zo 4 stredných škôl. Študentom sa vo forme prednášok a videí poskytli užitočné informácie o ochrane životného prostredia a obnoviteľných zdrojoch energie, ako je slnečná, vodná a veterná energia a energia biomasy. Účastníkom boli priblížené aj neobnoviteľné zdroje energie s apelom na ich obmedzené využívanie z dôvodu ničenia životného prostredia.

 
Obnoviteľné zdroje energie:
Neobnoviteľné zdroje energie:
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.