Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa vydaných na zahraničných vysokých školách

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní

Na koho sa obrátiť

PhDr. Renáta Švarcová

Rektorát oddelenie pre vzdelávanie

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.