Grant mesto Žilina

 

        V rámci projektu sa študenti stredných škôl zúčastnili odbornej exkurzie do spaľovne odpadu vo Viedni. Cieľom  exkurzie  bolo oboznámiť   študentov  s fungovaním   spaľovne   odpadu  a jej priestormi. Spaľovňa pripomínala hrad z orientálnej rozprávky,  ktorú navrhol rakúsky umelec Friedensreich  Hundertwasser    a pomenoval  ho  „Hrad  Fantasia“. Študenti mohli na vlastné oči vidieť, ako je možné ekologicky energeticky zhodnocovať komunálny odpad v širšom centre mesta.

 

         Ďalším výsledkom projektu je vytvorenie videa vo forme animácií, ktoré popisuje správne spôsoby nakladania s odpadom. Hlavnou témou vytvoreného videa je poukázať na efektívne nakladanie a spracovanie odpadu. Projekt pozitívne hodnotili aj samotní študenti a pedagogickí zamestnanci stredných škôl, viď spätná väzba na exkurziu nižšie:

  • „Exkurzia sa mi páčila. Až tu som si uvedomila, koľko odpadu produkujeme. Rovnako sa mi páčilo, ako sa Rakúsko snaží triediť odpad a využívať zelenú energiu. Bolo to zaujímavé“ (Alžbeta K.)
  • „Exkurzia sa mi naozaj páčila. Ukázala nám spôsob, ako sa dá aj odpad ďalej využiť. Rakúsko to má veľmi dobre poriešené aj legislatívne, keďže triedenie odpadu má zakotvené i v zákone. Rovnako ma zaujala informácia, že Rakúsko je krajina, ktorá ročne vysadí viac stromov ako ich do roka zotne. Mali by sme sa inšpirovať.“ (Timea N.)
  • „Exkurzia bola zaujímavá, najviac ma oslovila interaktívna časť, kde sme sa mali možnosť hravou formou oboznámiť s tvorbou a využívaním rôznych foriem energie. “ (Lucia H.)
z1.jpg
z2.jpg
z3.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.