HORIZONT 2020

 

         HORIZONT 2020 je názov nového programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií. Horizont 2020 bude na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa budú napĺňať záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii. Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť.

viac informácií o grantovej agenture nájdete na následujúcom odkaze

 

 

 

horizont.jpg

 

Riešené projekty:

          Výskum nových spôsobov premeny tepla z OZE na elektrickú energiu využitním nových progresívnych tepelných cyklov, ITMS26220220117

          Zariadenie na využitie nízkopotenciálneho geotermálneho tepla bez núteného obehu tepelného nosiča v hľbkovom vrte, ITMS26000220057

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.