Obehový chladič FL2506

Analytické váhy
  • presnosť váženia 0,1 mg až 0,01 mg
  • vážiaca plošina φ90 mm
  • maximálna váživosť 220g

 

 

Laboratórium analýzy palív BE108

       

        Laboratórium, v ktorom sa analyzujú energetické, mechanické vlastnosti palív a ďalšie vlastnosti iných látok, pričom sa tu realizujú experimentálne merania v rámci cvičení z rôznych predmetov, bakalárskych a inžinierskych prác. 

Vybavenie laboratória:

Analytické váhy ABT 220-5DM, Analytické váhy TE 214S, Prístroj Holmen Pellet Ligno Tester TEK 6741-1, Obehový chladič FL2506, Diferenciálny skenovací kalorimeter, Izoperibolický kalorimeter

Predmety zabezpečované v učebni:

1. Stupeň – palivá v energetike, zdroje a premena energie, energetické využívanie odpadov, semestrálny projekt, záverečný projekt, bakalárska práca

2. Stupeň – meranie v technike prostredia, kombinovaná výroba energie, chladiaca technika a tepelné čerpadlá, semestrálny projekt, záverečný projekt, diplomová práca

3.Stupeň – vedecká práca, Vybrané state zo zdrojov energie a jej transformácie, Experimentálne metódy v energetike, dizertačný projekt, dizertačná práca

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.