Čo je to Zamestnanecký portál

Od decembra 2016 majú interní zamestnanci ŽU prístup na Zamestnanecký portál verejných vysokých škôl - ESS (Employee Self-Service)

Cieľom sprístupnenia portálu ESS je znižovať prevádzkové náklady a zvyšovať efektívnosť podporných procesov a poskytnúť zamestnancom kvalitnejšie elektronické služby.

Portál ESS je modulom systému SAP-SOFIA, ktorý využíva väčšina slovenských univerzít a mnoho zahraničných univerzít. Na portáli ESS je elektronická forma dokladu o odmene, t.j. výplatná páska vo formáte PDF a je dostupná aj cez webový prehliadač aj mimo univerzitnú sieť. Oficiálne podporovaný je prehliadač Internet Explorer.

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás.

Ing. Jana Hudecová, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1847

e-mail: jana.hudecova@uniza.sk

e-mail: ess@uniza.sk

Prihlásenie

prihlasovacie meno: 110PRIEZVIS9
inicializačné heslo: rodné číslo (bez lomky)
- toto heslo slúži len na prvé prihlásenie a musí sa zmeniť.
nové heslo: musí obsahovať:
- aspoň 8 znakov
- aspoň 1 VEĽKÉ a 1 malé písmeno
- aspoň 1 číslo
- môže obsahovať ďalšie znaky ako napr. ?:@!_*

Po treťom nesprávnom zadaní hesla bude účet zablokovaný. Pri strate hesla Vám bude vygenerované nové inicializačné heslo. Pozor, systém si pamätá heslá a nedovolí nastaviť rovnaké heslo opakovane, v prípade ďalších otázok nás kontaktujte na ess@uniza.sk .

Krátky návod v PDF

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.