Pozývame Vás

Názov exkurzie/výletu 3

Dátum konania:

Miesto konania:

Stručný popis:

Kontaktná osoba: len meno a priezvisko a link na celý záznam

Pozvánka: video/obrázok/fotografia

Názov exkurzie/výletu 2

Dátum konania:

Miesto konania:

Stručný popis:

Kontaktná osoba: len meno a priezvisko a link na celý záznam

Pozvánka: video/obrázok/fotografia

Názov exkurzie/výletu 1

Dátum konania:

Miesto konania:

Stručný popis:

Kontaktná osoba: len meno a priezvisko a link na celý záznam

Pozvánka: video/obrázok/fotografia

Zoznam zrealizovaných podujatí

Názov exkurzie/výletu 3

Dátum konania:

Miesto konania:

Stručný popis:

Kontaktná osoba: len meno a priezvisko a link na celý záznam

Pozvánka: video/obrázok/fotografia

Názov exkurzie/výletu 2

Dátum konania:

Miesto konania:

Stručný popis:

Kontaktná osoba: len meno a priezvisko a link na celý záznam

Pozvánka: video/obrázok/fotografia

Názov exkurzie/výletu 1

Dátum konania:

Miesto konania:

Stručný popis:

Kontaktná osoba: len meno a priezvisko a link na celý záznam

Pozvánka: video/obrázok/fotografia

Dokumenty

heslo 1

stručný popis, rozsah max. 150 znakov a odkaz na celý dokument

heslo 4

stručný popis, rozsah max. 150 znakov a odkaz na celý dokument

heslo 2

stručný popis, rozsah max. 150 znakov a odkaz na celý dokument

heslo 5

stručný popis, rozsah max. 150 znakov a odkaz na celý dokument

heslo 3

stručný popis, rozsah max. 150 znakov a odkaz na celý dokument

heslo 6

stručný popis, rozsah max. 150 znakov a odkaz na celý dokument

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.