Čo je to intranet

Účel intranetu

Intranet je privátna sieť, ktorá umožnuje zamestnancom a študentom prístup k službám a dokumentom UNIZA.

Na koho sa obrátiť

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás.

Ing. Vladislav Dobeš

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1848

e-mail: ladislav.dobes@uniza.sk

Žiadanky

Registratúra

Cieľ registratúry

Registratúra odborne spravuje interné, prichádzajúce a odchádzajúce dokumenty organizácie. Zahŕňa ich riadny príjem, evidenciu, rozdeľovanie, obeh, vybavovanie, vyhotovovanie, odosielanie,  ukladanie  a vyradzovanie,  vrátane  kontroly  týchto činností.

Na koho sa obrátiť

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás.

Mgr. Janka Loduhová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odbor hospodárskej správy

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5201

e-mail: janka.loduhova@rekt.uniza.sk

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.