Typy štipendií

Motivačné

UNIZA poskytuje študentom motivačné štipendium:
a) odborové
b) prospechové
c) mimoriadne

Študentom môžu byť priznané štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov univerzity.

Sociálne

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.