Garancie študijného programu

 

Garant študijného programu:

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

 

Spolugaranti študijného programu:

 prof. Ing. Radovan Nosek, PhD.

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

doc. Ing. Peter Ďurčanský, PhD.

doc. Ing. Richard Lenhard, PhD.

 

Rada študijného programu:

 prof. Ing. Radovan Nosek, PhD.

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

doc. Ing. Peter Ďurčanský, PhD.

doc. Ing. Richard Lenhard, PhD.

Ing. Natália Holešová - Študent 2. ročníka študijného programu „Energetické stroje a zariadenia“
Ing. Roman Kiš, PhD. - Absolvent študijného programu „Energetické stroje a zariadenia“

Ing. Anton Sulovec - Zástupca zo strany zamestnávateľov

 

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.