EEA GRANTS / NORWAY GRANTS

 

Študijná cesta do Nórska

 

Zem ponúka množstvo obnoviteľných zdrojov energie, ktoré nie sú v súčasnosti využívané v plnej miere.

         Je dôležité rozširovať vedomosti z oblasti energetického využívania biomasy a nasmerovať budúce kroky k jej efektívnemu zhodnocovaniu. Preto zástupcovia spoločnosti BIOPEL a.s * uskutočnili študijnú cestu do Oslo, ktorej sa zúčastnili aj partneri zo Žilinskej univerzity a Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec.

       V dňoch 28.09.2015 až 02.10.2015 sa uskutočnila pracovná cesta, ktorá je jedným z výsledkov v rámci implementácie projektu Biomasové logistické centrum. Základom spolupráce medzi slovenskými a zahraničnými partnermi z Nórska (NFG a IDN), je výmena poznatkov z oblasti získavania, spracovania a energetického využitia biomasy. Účastníci cesty navštívili nasledovné organizácie pôsobiace v tejto oblasti:

 • Bioenergetický výskumný ústav – NIBIO v meste Ås,

 • vykurovacia centrála Bioenergy heating v meste Ås,

 • zariadenie na výrobu drevnej štiepky Bøn Biobrensel AS v meste Bøn,

 • centrálna vykurovacia jednotku Råholt Varmesentral s miestnou vykurovacou sieťou v meste Råholt,

 • bioplynová stanica Romerike Biogassanlegg v meste Vormsud, ktorá spracúva biologický odpad z domácnosti,

 • vodná elektráreň Nordre Mangen Gaard v meste Aurskog-Høland,

 • drevospracujúca spoločnosť Mathiesen Eidsvold Værk v meste Hurdal,

 • píla Moelven Eidsvold Værk v meste Moelv.

       Z prezentácií a diskusií absolvovaných počas študijnej cesty si partneri odniesli prínosné informácie o najnovších metódach a technológiách pre spracovanie a spaľovanie biomasy.

      Súčasťou študijnej cesty bolo prijatie u Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve p. Františka Kašického. Na stretnutí sa vyzdvihla aktívna a zvyšujúca sa spolupráca s Nórskom v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, kde spoločnosť BIOPEL potvrdila spoluprácu s nórskymi organizáciami. V rámci stretnutia sa prítomní dohodli na pokračujúcej komunikácii a informovanosti o ďalších aktivitách a tešia sa na ďalšiu spoluprácu v rámci bilaterálnych vzťahov s Nórskym kráľovstvom.

      * BIOPEL, a. s. je spoločnosť, ktorej hlavným zámerom je vybudovanie Biomasového logistického centra (BLC), zameraného na zabezpečovanie drevnej suroviny, spracovanie a predaj celej škály pevných biopalív: pelety, priemyselné pelety, alternatívne pelety, brikety, alternatívne brikety, kusové štiepané drevo a suché drevné štiepky.

       „Aktivita je financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP.“ „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

 

 

norway.jpg

 

Study tour – Norway

 

The Earth offers a variety of renewable energy sources that are currently not fully exploited.

        It is important to disseminate knowledge about the biomass energy and focus the future steps for its efficient use. Therefore the company BIOPEL a.s. * organized a study trip to Oslo, which was attended by partners from the University of Žilina and Cenzualne spolumajiteľstvo Rajec.

       One of the results in the implementation of the project Biomass logistics centre was business trip undertaken in the days 28.09.2015 to 02.10.2015. The basis of cooperation between Slovak and Norwegian partners (NFG and IDN) is the knowledge exchange in the field of the gathering, processing and utilization of biomass energy. The participants of study tour visited the following organizations:

• Bioenergy Research Institute – NIBIO (city – Ås),

 • Bioenergy heating central (city – Ås),

 • Bøn Biobrensel AS – production of wood chips (city – Bøn),

 • Råholt Varmesentral heating central with local heating grid (city – Råholt),

 • Romerike Biogassanlegg – biogas plant using food waste (city – Vormsud), • Hydro power plant – Nordre Mangen Gaard (city – Aurskog-Høland),

 • wood processing company – Mathiesen Eidsvold Værk (city – Hurdal),

 • sawmill – Moelven Eidsvold Værk (city – Moelv).

        Presentations of the latest methods and technologies for processing and biomass combustion were beneficial information to participants of study tour.

       Part of the study tour was a meeting with Mr. František Kašický, the Ambassador of the Slovak Republic in the Kingdom of Norway. During the meeting was highlighted the active and increasing cooperation with Norway in the field of renewable energy where the company BIOPEL announced its partnership with the Norwegian organization.

       * BIOPEL, a. s. is a company established in 2012 by individuals and legal entities. The company is missioned to be transparent and successful company, highly committed to environment and contributing to region and regional economy.

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.