APVV

      Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

      APVV je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

 

viac informácií o grantovej agenture nájdete na následujúcom odkaze

 

 

apvv.jpg

 

 

Riešené projekty:

Vplyv využitia malých elektrostatických odlučovačov na znižovanie produkcie tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní palív v domácnostiach, APVV-21-0452

Vytvorenie čistých operačných priestorov s cieľom zníženia rizika prenosu a šírenia vírusu COVID-19 a iných vírusov a baktérií, so zabezpečením dekontaminácie odpadného vzduchu z čistého priestoru, PP-COVID-20-0113

Výskum a vývoj bezodpadovej technológie pre dekompozíciu a selekciu nežiaducich zložiek z procesného plynu generovaného splynovacím zariadením, APVV-17-0311

Optimalizácia spaľovania biomasy s nízkou teplotou taviteľnosti popola, APVV-15-0790

Limity radiačného a konvekčného chladenia cez fázové zmeny pracovnej látky v slučkovom termosifóne, APVV-15-0778

Riešenie problematiky nízkotaviteľných popolovín pri spaľovaní biomasy, APVV-0458-11

Chladenie výkonových elektronických systémov pomocou chladiacich obehov bez mechanických pohonov, APVV-0577-10

Pridávanie aditív v záujme zvyšovania efektivity výroby peliet, VMSP-P-0022-09

Mikrokogeneračná jednotka na báze spaľovania tuhej biomasy, APVV-0517-07

Systémy chladenia statických meničov, APVV-0448-07

Kvapalné palivá na báze rastlinných olejov a živočíšnych tukov, APVV-20-037105

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.