Garancie študijného programu

     

Garant študijného programu:

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

 

Spolugaranti  študijného programu

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
prof. Ing. Radovan Nosek, PhD.
doc. Ing. Peter Ďurčanský, PhD.
doc. Ing. Richard Lenhard, PhD.

 

Rada študijného programu: 

Branislav Isteník - Študent 3. ročníka študijného programu „Energetická a environmentálna technika“
Ing. Dávid Kohút - Absolvent študijného programu „Energetická a environmentálna technika“
Ing. Anton Sulovec - Zástupca zo strany zamestnávateľov

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.