Učebňa BB 316

 

        Štandardná počítačová učebňa s kapacitou 24 miest. Z hľadiska softvérového vybavenia sú v PC inštalované štandardné balíky MS Office (Word, Excel, PowerPoint, ...), ako aj program na simuláciu rôznych procesov prúdenia, prestupov tepla a pod. - Ansys, program na výpočet tepelných strát a návrh vykurovacích sústav a zdravotechniky - Techcon.

Vybavenie učebne:

PC zostavy (25 ks), Interaktívna technológia, Dataprojektor, Ploter A0

Predmety zabezpečované v učebni:

1. Stupeň - semestrálny projekt, záverečný projekt, bakalárska práca, projektovanie v energetike

2. Stupeň - semestrálny projekt, záverečný projekt, diplomová práca, numerické simulácie prenosu tepla a hmoty, projektovanie vetracích a klimatizačných sústav, projektovanie plynárenských sústav, projektovanie vykurovacích sústav, konštruovanie v energetike

3. Stupeň – Vedecká práca, Vybrané state z energetických strojov a zariadení, Vybrané state zo zdrojov energie a jej transformácie, Vybrane state z techniky prostredia, Vybrané state z dynamiky tekutín, Experimentálne metódy v energetike, Vybrané state z prenosu tepla a hmoty, Simulácia procesov v energetických strojoch a zariadeniach, Vybrané state z energetických systémov , Materiály a protikorózna ochrana v energetike

 

bb3161.jpg
bb3162.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.