Ubytovacie zariadenia UNIZA

Profil

Ubytovacie zariadenia sú súčasťou UNIZA a slúžia na zabezpečenie ubytovacích služieb pre študentov a zamestnancov UNIZA ako aj iných osôb podľa stanovených podmienok.

Akademická pôda

Ubytovacie zariadenia sú súčasťou akademickej pôdy. Rozsah akademických práv a slobôd, ich využívanie a nedotknuteľnosť akademickej pôdy upravuje § 4 zákona č. l31/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Priestor pre organizácie

V priestoroch ubytovacích zariadení môžu v súlade s platným štatútom UNIZA pôsobiť športové, kultúrne, informačné a iné záujmové zariadenia, združenia a kluby a študentské organizácie organizované študentmi alebo pre študentov.

Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia UNIZA sú štyri: ubytovacie zariadenie Veľký Diel, ubytovacie zariadenie Hliny V, ubytovacie zariadenie v Ružomberku  a ubytovacie zariadenie v Liptovskom Mikuláši.

Poskytovanie ubytovania

Ubytovacie zariadenia poskytujú ubytovanie študentom UNIZA na základe Zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb na UNIZA. Cena za ubytovacie služby sa určuje podľa platných Cenníkov pre príslušné ubytovacie zariadenia. Cenníky sú zverejnené na stránkach ubytovacieho zariadenia Hliny a ubytovacieho zariadenia Veľký Diel .

Rada ubytovaných študentov

Je to orgán študentskej samosprávy vytvorený pre každé ubytovacie zariadenie osobitne. Za svoju činnosť zodpovedá ubytovaným študentom príslušného ubytovacieho zariadenia. Zastupuje ubytovaných študentov vo vzťahu k vedeniu ubytovacieho zariadenia a k vedeniu UNIZA a jej fakúlt.

Aké služby ponúka

Ubytovanie a s tým spojené služby študentom dennej formy štúdia.

Krátkodobé ubytovanie a s tým spojené služby študentom externého štúdia, celoživotného vzdelávania, vrátane poslucháčov Univerzity tretieho veku,  návštevám študentov, pracovísk UNIZA, účastníkom podujatí organizovaných pracoviskami UNIZA.

Ubytovanie a s tým spojené služby zamestnancom UNIZA, súkromným osobám, účastníkom podujatí cudzích organizácií a pod.

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel

Klienti

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel poskytuje ubytovanie pre študentov denného vysokoškolského štúdia, pre zahraničných študentov a pre hostí.

Ubytovacia kapacita

Ubytovacia kapacita počas akademického roka je 2330 ubytovacích miest. Ubytovacia kapacita pre ubytovanie hostí počas celého kalendárneho roka je v počte 100 miest.

Letná sezóna

Počas letných prázdnin (júl - september) je možnosť poskytnúť celú ubytovaciu kapacitu pre hromadné akcie.

Blok DA-DB-DC-DD

Dvoj-trojlôžkové izby. Sociálne zariadenia sú spoločné na každom poschodí. Na každom poschodí je kuchynka.

Blok DE-DF

Trojlôžkové izby, sociálne zariadenie na každej izbe. Na každom poschodí je kuchynka.

Blok DG-DH

Trojlôžkové izby, sociálne zariadenie na každej izbe. Na každom poschodí je kuchynka.

Stravovanie

V bloku DE-DF a DG-DH sa nachádzajú bufet, kaviareň a pizzéria. V blízkosti areálu je stravovacie zariadenie s kapacitou cca 1000 osôb, kde je možnosť stravovania a spoločenského posedenia.

Parkovanie

V areáli je možnosť parkovania pre osobné autá aj autobusy.

Služby

Pre ubytovaných študentov je zriadená moderná samoobslužná práčovňa v prízemí budovy bloku DG. K dispozícii sú zasadacie miestností, klubovne a kinosála pre cca 150 osôb. V areáli je možnosť parkovania pre osobné autá aj autobusy.

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel - užitočné informácie

Kancelária riaditeľa

Ing. Štefánia Kadorová

riaditeľka

tel.: +421 41 565 2531

tel. sekretariát: +421 41 500 5248

e-mail: kadorova@dorm.uniza.sk

Ubytovací úsek

Mgr. Ľubomíra Králiková

tel.: +421 41 500 5249, +421 41 513 1471

e-mail: lubomira.kralikova@uniza.sk

Úradné hodiny

Pondelok - piatok 8:00 - 13:00

Doprava / prístup

Ubytovacie zariadenie je prístupné pešo, autom alebo prostriedkom MHD - linkou MHD . Najbližšou zástavkou je „Internátna“ dostupná linkou č.30; približne 10 minút pešo od ubytovacieho zariadenia sa nachádza zástavka „Obchodná“, cez ktorú premávajú linky MHD č. 1, 4, 5, 6, 7, 14, 20 a nočný spoj č. 50.

GPS súradnice

49° 12' 33.27"                       18° 45' 28.40"

N 49.20924292545301         E 18.7578892707824

Ubytovacie zariadenie Hliny

Klienti

Poskytuje ubytovanie v 9 blokoch pre študentov denného, ale aj externého vysokoškolského štúdia, študentov celoživotného vzdelávania, pre zahraničných študentov, hráčky volejbalového klubu Slávie UNIZA.

Forma ubytovania

V ubytovacích blokoch sú 5 miestne bunky s dvomi izbami 2+3, chodbou, WC. Na jednom poschodí je aj jedna izba prechodová. Sprchy sú spoločné na každom poschodí.

Služby

K dispozícii sú televízne miestnosti, študovne, zasadačky, kuchynky,  FIT centrum, posilňovňa, horolezecká stena pre športové lezenie, dva ringy pre thajský box, plocha  pre aerobik, squash, parná a infra sauna, vírivá vaňa, solárium, COPY centrum.

Stravovanie

V ubytovacom zariadení Hliny je v prevádzke aj budova Starej menzy, kde sa v priestoroch bufetu vydáva strava pre študentov a zamestnancov UNIZA. Ostatné priestory menzy slúžia na športové a spoločenské vyžitie.

Infraštruktúra

V areáli je  kaderníctvo pre ženy aj mužov, zubný lekár, masážny salón a študentská brigádnická agentúra.

Ubytovanie zamestnancov

Ubytovanie pre zamestnancov UNIZA poskytuje  v bloku H1, kde každá fakulta má cca 5 bytov.

Ubytovacie zariadenie Hliny - užitočné informácie

Kancelária riaditeľa

Ing. Miroslav Stromček

riaditeľ

tel.: +421 41 513 1477

e-mail: miroslav.stromcek@uniza.sk

Ubytovací úsek

Anna Kačiaková

tel.: +421 41 513 1476

e-mail: anna.kaciakova@uniza.sk

Úradné hodiny

Pondelok - štvrtok 7:00 - 11:00 / 12:00 - 14:00

Doprava / prístup

Ubytovacie zariadenie je prístupné pešo, autom alebo prostriedkom MHD -
linkou MHD . Najbližšou zástavkou je „Mostná“, cez ktorú premávajú linky MHD č. 1, 4, 5, 6, 7, 14, 20 a nočný spoj č. 50.

GPS súradnice

49° 12' 41" S
18° 44' 15" V

Rezervácie a objednávky

Recepcia blok H3

tel.: +421 41 723 3912

e-mail: recepcia-3@uniza.sk

Recepcia blok H5

tel.: +421 41 723 3914

e-mail: recepcia-5@uniza.sk

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.