Čo je to Študentská rada vysokých škôl

Je to najvyšší zastupiteľský orgán študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku.

Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

Združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Je zriadená zákonom o vysokých školách. Zastupuje záujmy študentov navonok.

Na koho sa obrátiť

Študetská rada vysokých škôl

Centrum vedecko-technických informácií SR

P.O.BOX 458

Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4

tel.: +421 949 855 958, +412 948 504 526

e-mail: srvs@srvs.sk

web: www.srvs.sk

ŠRVŠ Google+

Bc. Tomáš Hegyi

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2016 - 2018

ŠRVŠ Facebook

Ing. Jozef Kubás

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2016 - 2018

ŠRVŠ Twitter

Miroslava Poláčková

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2016 - 2018

Ing. Matej Kadlic

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2016 - 2018

Ing. Antonin Šiser

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2016 - 2018

Daniela Šmidová

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2016 - 2018

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.