Benefity pre zamestnancov

5 dní dovolenky navyše.

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Príspevok pri narodení dieťaťa.

Náhrady pri PN nad rámec Zákonníka práce.

Možnosť zvyšovania kvalifikácie.

Práca z domu.

Športové dni pre zamestnancov.

Zľavy u našich partnerov.

Na koho sa obrátiť

Ing. Veronika Kunová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie personálnej a sociálnej práce

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5115

mobil: +421 915 595 905

e-mail: veronika.kunova@uniza.sk

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.