Učebňa BC 309

 

Štandardná učebňa s kapacitou 42 miest.

 

Vybavenie učebne:

Sťahovacie plátno, PC, Dataprojektor

 Predmety zabezpečované v učebni:

1. Stupeň - technika prostredia a environmentalistika, palivá v energetike, obnoviteľné zdroje energie, zdroje a premena energie, zdroje tepla a chladu, energetické využívanie odpadov, vykurovacie a vetracie systémy, potrubné siete, technika ochrany ovzdušia, plynárenstvo, monitorovanie životného prostredia

2. Stupeň - Energetické stroje, Prenos tepla a hmoty, Vykurovanie, Centrálne zásobovanie teplom, Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, Meranie v technike prostredia, Zdravotechnika, Vetranie a klimatizácia, Kombinovaná výroba energie, Chladiaca technika a tepelné čerpadlá, Regulácia tepelných zariadení, Výmenníky tepla, Energetické audity a certifikácia, Vybrané state z techniky prostredia, Legislatíva v odbore

3. Stupeň – Vedecká práca, Vybrané state z energetických strojov a zariadení, Vybrané state zo zdrojov energie a jej transformácie, Vybrane state z techniky prostredia, Vybrané state z dynamiky tekutín, Experimentálne metódy v energetike, Vybrané state z prenosu tepla a hmoty, Vybrané state z energetických systémov, Materiály a protikorózna ochrana v energetike

 

bc3091.jpg
bc3092.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.