Energetické hry na Katedre energetickej techniky

Energetické hry na Katedre energetickej techniky

 

Dňa 7. a 16. februára 2024 sa na Katedre energetickej techniky, konali Energetické hry – podujatie, ktoré ponúklo návštevníkom jedinečnú príležitosť nahliadnuť do sveta energetiky prostredníctvom prehliadky 6 stanovíšť, praktických ukážok a súťaže o vecné ceny.

Katedra energetickej techniky otvorila svoje dvere študentom stredných škôl a všetkým záujemcom, ktorí mali záujem o bližšie spoznanie oblasti energetiky. Počas podujatia mohli účastníci absolvovať prehliadku 6 rôznych stanovíšť, kde sa oboznámili s výskumnými aktivitami katedry.

Pre záujemcov boli pripravené praktické ukážky, ktoré im poskytli jedinečný zážitok a možnosť interaktívneho zapojenia sa do niektorých experimentov. Medzi tieto praktické ukážky patrilo meranie elektrických parametrov fotovoltických panelov, meranie emisií pri spaľovaní tuhých palív a vplyv regulácie spaľovacieho zariadenia, meranie teplôt v rôznych častiach plameňa a meranie rýchlostí prúdenia vzduchu v priestoroch operačnej sály. Účastníci si mohli tiež vyskúšať prácu s termokamerou, čím si rozšírili svoje vedomosti o moderných technológiách v oblasti energetiky.

Spoločnosti Vaillant a IVAR zastúpené svojimi odborníkmi, prispeli svojou prítomnosťou a zdieľaním odborných poznatkov. Návštevníci mali možnosť interagovať so zástupcami týchto spoločností a získať tak pohľad na inovácie a trendy v oblasti energetických technológií.

Tím zamestnancov a študentov Katedry energetickej techniky bol pripravený poskytnúť podrobné informácie o študijných programoch a výskumných projektoch katedry.

Veríme, že Energetické hry pomohli posilniť povedomie o dôležitosti energetickej techniky a inšpirovali novú generáciu študentov k pohlteniu sa do sveta energetických výziev a inovácií.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na podujatí zúčastnili.

Spätná väzba študentov

Dobrý večer, dňa 16.2. 2024 som sa zúčastnil na DOD na katedre Energetickej techniky strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. Deň som pokladal za veľmi zaujímavý a aktivity ktoré nám pripravili mi ukázali niečo nové a dobre spropagovali katedru. Nenašiel som nič čo by sa mi nepáčilo.

Jakub N., 1. ročník

Chcel by som najprv povedať, že toto DOD bolo veľmi zábavné. Dosť sa mi páčilo že tam boli rôzne stanovištia, najviac asi meranie teplôt ohňa. Veľmi ma mrzí že nám nefungovali na jednom stanovišti filtre takže sme tam nič moc nerobili.

Jakub P., 1. ročník

Posielam to krátke hodnotenie ohľadom DOD na katedre energetiky. DOD sa mi páčilo a zmenil by som jedine to že podľa mňa tam nebolo až tak veľa simulácií ako som si pôvodne predstavoval. 

Matúš V., 1. ročník

Exkurzia bola dobrá, veľmi sa mi páčila: sympatickí ľudia ktorí rozumejú tomu o čom rozprávajú, prednáška bola obohatená súťažami / interaktívnou časťou, prednáška nebola veľmi dlhá. Nemám žiadne pripomienky, osobne sa mi to páčilo / bolo to super, nech takto pokračujú ďalej.

Sebastián B., 2 ročník

Exkurzia sa mi páčila. Mohli sme si vyskúšať veľa praktických vecí na vlastné ruky a každý tam bol nápomocný a bolo vidieť, že vie o čom hovorí. Určite porozmýšľam nad štúdiom na tejto fakulte.

Martin M. 2.ročník

Aj keď asi nepôjdem študovať na KET, tak ma ich prezentácia zaujala. Spracované to mali veľmi dobre a prakticky. Od použitia tepelnej kamery po systémy merania splodín z krbov a ich kalibrácie. Tí ktorých zaujíma fyzika by sa vedeli nájsť v navrhovaní vzduchotechniky pre nemocnice. Exkurzia sa mi páčila, vôbec som sa počas nej nenudil. Otázky ktoré som položil boli zodpovedané.

Juraj F. 2.ročník

Za mňa to bolo super. Prakticky nám ukázali a dali vyskúšať ako sa robia veci ktoré v živote využijem. Páčilo sa mi aj že to ukazovali ľudia ktorý s tým robia v reálnom živote a ukázali praktické využitie namiesto zdĺhavej prezentácie. Ich prístup bol milý a určite by som to odporučil aj ostatným spolužiakom.

Samo V., 3.ročník

Katedra ma veľmi zaujala a na chvíľu som rozmýšľal aj že sa zúčastním jej vyučovania. Zaujala ma najmä operačná miestnosť a technológia za tým ako to celé funguje.

Richard M., 3.ročník

Veľmi ma oslovili systémy, ktoré tam majú - moderné a plné nových a špičkových prvkov. Čo sa týka kúrenárstva, naučil som sa veľa nových zaujímavých vecí o manipulácii s kúrením a všetkom, čo s tým súvisí. Jediné mínus pridávam za to, že sme si nemohli vyskúšať, ako to funguje v operačnej sále, keďže nefungovala vzduchotechnika. Inak to bolo skvelé.

Michal B., 3.ročník

Na Unize bolo z môjho pohľadu výborne. Vysvetľovali nám to hrou, čo si myslím, že je pre našu generáciu najlepší spôsob ako sa niečo nové naučiť. Zaobstarali občerstvenie, čo bolo tiež príjemne prekvapenie a hlavne nám to vysvetľovali študenti, takže nám to povedali z pohľadu študenta.

Sebastián R., 3.ročník

 

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.