Konferencia „VYKUROVANIE 2023“

 

     V dňoch 21.-22.03.2023 sa zástupcovia našej katedry zúčastnili medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie s názvom „VYKUROVANIE 2023“, ktorá sa konala v priestoroch Grand Hotela BELLEVUE**** v Hornom Smokovci. Tradičná 31. medzinárodná konferencia bola zameraná na tému „Energetické koncepcie a bezpečnosť zásobovania teplom“ a určená pre odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, vedy a výskumu, projektantom, investorom, a pod. Odborný program pozostával z 5 samostatných celkov rozdelených do piatich pracovných dní. Naši kolegovia sa  zúčastnili prvých 3 celkov: Energetika budov, Progresívna výroba tepla a Alternatívne zdroje energie, nakoľko sekcie týchto celkov obsahovali príspevky odborníkov, ktorých prínos by mohol napomôcť výskumu tejto oblasti aj na našom pracovisku.

     V rámci týchto celkov prednášali svoje príspevky aj zástupcovia našej katedry. Do sekcie Zdroje tepla prispeli svojimi príspevkami: M. Holubčík, R. Nosek, J. Jandačka, M. Nicolanská s témou: Emisné parametre 500 kW kotla pri prevádzkovaní s alternatívnymi tuhými palivami a M. Malcho, J. Jandačka, L. Martvoňová, N. Holešová s príspevkom zameraným na: Možnosti využitia odpadového tepla spalín z malých zdrojov tepla pomocou tepelných trubíc na akumuláciu do teplej vody a na zvýšenie účinnosti zdroja tepla, ktorý odprezentovala Ing. Holešová.

     Príspevok do sekcie Kogeneračné zdroje energie s názvom: Simulácia prevádzky olejového hospodárstva v kogeneračnej jednotke odprezentoval Ing. Zvada za kolektív autorov P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, B. Zvada.

     Príspevok s názvom: Energetické zhodnocovanie tuhých odpadov v podmienkach Žilinského kraja za autorov príspevku M. Holubčík, J. Jandačka, A. Klačko odprezentoval Ing. Klačko v sekcii Energetické zhodnotenie odpadu.

    V rámci programu absolvovali aj diskusné fóra, týkajúce sa aktuálnej problematiky v oblasti vykurovania a spoločenské posedenia, pri ktorých nadviazali nové kontakty a možné budúce spolupráce.

    Viac infomácií nájdete na https://www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/vykurovanie-2023-265_100sk.html a https://tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn/konferencia-vykurovanie-2023/

 

 

 

 

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.