Ing. Katarína Kaduchová, PhD.

 

Vzdelávanie a kvalifikačný rast:

2013 Philosophiae doctor v odbore Energetické stroje a zariadenia, ŽU v Žiline,

2010 Inžinier v odbore Energetické stroje a zariadenia, ŽU v Žiline.

 

Priebeh odbornej praxe:

2013 –           Výskumný pracovník – výskumník, SjF ŽU v Žiline,

2010 – 2013 Absolventka doktorandského štúdia v odbore Energetické stroje a zariadenia, ŽU v Žiline.

 

Zahraničné stáže:

2019 – Študijná stáž na pracovisku, odbor termomechaniky a techniky prostredia, fakulta strojního inženýrství VUT v Brně,

2013 – Stáž na pracovisku, Výskumné energetické centrum, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

2021 – Stáž na pracovisku, Výskumné energetické centrum, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

 

Ocenenia:

2010 – Cena SSTP (Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia) za najlepšiu diplomovú prácu roku 2010, „Výpočet funkčných vlastností nepriamo vyhrievaných zásobníkových ohrievačov“.

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.