Ing. Marek Patsch, PhD.

 

Vzdelávanie a kvalifikačný rast:

2011 Philosophiae doktor v odbore Energetické stroje a zariadenia, Žilinská univerzita v Žiline,

2008 Inžinier v odbore Dopravná a manipulačná technika – špecializácia Spaľovacie motory, Žilinská univerzita v Žiline.

 

Priebeh odbornej praxe:

2011 – Žilinská univerzita v Žiline, výskumný pracovník.

 

Zahraničné stáže:

2012 – Študijný pobyt, Technická univerzita v Liberci, CZ

2016 – Študijný pobyt, Technická univerzita v Liberci, CZ

2019 – Študijný pobyt, Maritime University of Szczecin, PL

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.