Predmety bakalárskeho štúdia - 1. ročník
 
 
Predmet Skr. Pov. Rozsah Ukon. Kred. Katedra
             
Zimný semester
             
2B00001 matematika I M I Pov. 04/04/00 S 8 AMsj
2B04005 technika prostredia a environmentalistika TPE Pov. 02/01/00 S 5 ET
2B05002 konštruovanie I KI Pov. 03/03/00 S 7 KČS
2B06004 technická chémia TCH Pov. 01/01/01 S 5 MI
2B08003 podniková ekonomika PE Pov. 02/02/00 S 5 PI
2B00012 seminár z matematiky SMAT2 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 AMsj
2BJC001 cudzí jazyk 1 - Bc. Cj 1 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2BJS001 slovenský jazyk 1 Sj1 Výb. 0 - 3 - 0 H 2 ÚCV
2BTS001 telovýchovné sústredenie 1 TVS 1 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2BTV001 telesná výchova 1 TV 1 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
             
Letný semester
             
2B00023 matematika II M II Pov. 04/04/00 S 8 AMsj
2B01017 statika STK Pov. 02/03/00 S 6 AME
2B04018 palivá v energetike PE Pov. 02/01/01 S 5 ET
2B05013 projekt z konštruovania PK Pov. 0 - 3 - 0 H 5 KČS
2B06015 materiály I Mat I Pov. 02/01/01 S 6 MI
2B0N001 seminár z fyziky SemFyz Výb. 0 - 2 - 0 H 2 KF
2BJC002 cudzí jazyk 2 - Bc. Cj 2 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚCV
2BJS002 slovenský jazyk 2 Sj2 Výb. 0 - 3 - 0 H 2 ÚCV
2BTS002 telovýchovné sústredenie 2 TVS 2 Výb. 0 - 1 - 0 H 1 ÚTV
2BTV002 telesná výchova 2 TV 2 Výb. 0 - 2 - 0 H 2 ÚTV
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.