CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU

 

    Cenu za transfer technológií na Slovensku získala naša kolegyňa Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD., ktorá zvíťazila v kategórii Inovátor/ Inovátorka. Cenu si prevzala 24. októbra na konferencii COINTT 2023 v Bratislave. Cieľom súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU je oceniť výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov, motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií. Súťaž prebieha v troch kategóriách: Inovácia, Inovátor/Inovátorka, Počin v oblasti transferu technológií.

 

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.