Cenu za najlepší príspevok na medzinárodnom summite Smart Life

 

      Cenu za najlepší príspevok na medzinárodnom summite Smart Life Summit v Bratislave, v rámci ktorého bola aj konferencia 10th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities, získali naši kolegovia Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD., Ing. Alexander Backa, doc. Ing. Michal Holubčík, PhD., Ing. Alexander Čaja, PhD. a prof. Ing. Radovan Nosek, PhD. Príspevok bol zameraný na predikciu plynných emisií vznikajúcich počas spaľovania peliet prostredníctvom strojového učenia a regresného modelu v programe MATLAB. Cenu si prevzali 25.10.2023 na Meet & Mingle, Best paper awards, ktorý bol súčasťou summitu.

 

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.