TOP 2023

Dňa 15.11.2023 sa zástupcovia z našej Katedry energetickej techniky zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie TOP 2023 (www.top2023.elfa.sk). Témou konferencie bolo „Obehové hospodárstvo- silný nástroj udržateľnosti priemyslu“. Toto podujatie je miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností, progresívnych technológií a nových vedeckých poznatkov odborníkov zaoberajúcich sa environmentálnymi, technickými, ekonomickými a legislatívnymi aspektmi ochrany životného prostredia.

Počas podujatia bolo odprednášaných mnoho vedeckých a odborných prednášok zameraných do  3 hlavných tém konferencie. Naši kolegovia vystúpili  v sekcii “ Energetické zhodnocovanie odpadov- Waste-to-Energy“ s príspevkami:

ČAJOVÁ KANTOVÁ; NOSEK; ČAJA ; BACKA: Energetické využitie plastového odpadu: Emisný vplyv

PILÁT, PATSCH: Likvidácia kalov z automobilového priemyslu v elektrárňach

HOLUBČÍK; JANDAČKA; KLAČKO; PATSCH; PILÁT; CIBULA: Analýza odpadu autosedadla a možnosti rekuperácie / obnovy energie – Tento príspevok získal 1. miesto v súťaži “TOP 2023“ v kategórií Environmentálna technológia, ktorú udelilo Centrum vedecko-technických informácií SR.

V kategórii Študentská práca získal náš bývalý diplomant Ing. Jakub Štúr 3.miesto za svoju diplomovú prácu s názvom: Znižovanie produkcie tuhých častíc počas energetického zhodnocovania tuhých alternatívnych palív zmenou prevádzkových podmienok.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.